رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی، دستیاران، دانشجویان و کارشناسان دانشکده دندانپزشکی اصفهان و شیوه های دسترسی به اطلاعات توسط آنهادر سال‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50756
شماره مدرک : ‭ط۲۴۳۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : قهنویه، حسن، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی، دستیاران، دانشجویان و کارشناسان دانشکده دندانپزشکی اصفهان و شیوه های دسترسی به اطلاعات توسط آنهادر سال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ حسن قهنویه، جعفر سجودی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۵۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : از جمله وظایف مهم کتابداران و اطلاع رسانان امروز، انتخاب و تهیه انواع مواد اطلاعاتی کتابخانه ای بر اساس نیازهای جامعه است، به گونه ای که بتواند برای هر یک از مراجعان به کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی مفید و ارزشمند باشد. این امر جز از طریق یکی از مهمنرین فعالیت های تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی یعنی تحقیق درامور فنی مجموعه سازی کتابخانه ها و سنجش نیازهای اطلاعاتی مراجعان میسر نیست. تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی- نوصیفی است که در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‌؛ در سال‭ ۱۳۸۶ ‬انجام شد. جامعه مورد مطالعه به ترتیب تعداد‭ ۷۷ ‬نفر معادل‭ ۱۳/۸ ‬درصد عضو هیئت علمی‌؛‭ ۸۲ ‬نفر معادل‭ ۱۴/۸ ‬درصد رزیدنت‌؛ تعداد‭ ۳۴۱ ‬نفر معادل‭ ۲۹ ‬درصد دانشجو که از این تعداد؛ تعداد‭ ۱۶۱ ‬نفر به پرسشنامه پاسخ داده‌اند و تعداد‭ ۵۱ ‬نفر معادل‭ ۹/۷ ‬درصد از کارشناسان دانشکده را شامل می گردد. این مطالعه به صورت سرشماری انجام گرفته است و از یک پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که در اولویت اول جامعه مورد تحقیق بیشترین آمار استفاده مربوط به کتاب فارسی با تعداد‭ ۲۴۷ ‬نفر‭ ۶۵/۹ ‬درصد؛ اولویت دوم انتخابی در جامعه مورد مطالعه کتاب انگلیسی با‭ ۱۹۹ ‬نفر‭ ۵۳/۱ ‬درصد؛ و اولویت سوم انتخابی منابع مربوط به مجلات چاپی با تعداد‭ ۱۵۲ ‬نفر‭ ۴۰/۵ ‬درصد؛ را به خود اختصاص داده اند. مچنین بر اساس یافته ها مشخص می گردد که جامعه تحقیق به طور متوسط دسترسی کافی و کاملی را بر اساس نیاز خود به منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه می باشد. در مورد بیشترین آشنایی و استفاده از شیوه های دسترسی به اطلاعات به ترتیب: پست الکترونیکی‭Email‬؛ صفحه خانگی وب دانشگاه‌؛ کتابخانه محل کار و موتورهای جستجوگر وبی به همراه بانکهای اطلاعاتی تخصصی رایگان موجود در وب و کمترین آشنایی و استفاده را از شیوه اطلاعات گزینشی و سیسنم های‭Alert‬ می دانند. بر اساس یافته های تحقیق می توان ننتیجه گرفت که علی رغم در دسترس بودن منابه غنی الکترونیک میزان استفاده اعضاء جامعه تحقیق از این منابع کم بوده است و جامعه مرد مطالعه همچنان برای روزآمدی اطلاعات خود به منابع چاپی (کتاب و مجله) متکی هستند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : خدمات اطلاع رسانی
: دانشجویان
: دستیاران دندانپزشکی
: کتابداران
: کتابداری
: هیئت علمی
: Information Science
: Students
: Dental Asistants
: Librarians
: Library Science
: Faculty
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : سجودی، جعفر ، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسن قهنویه، جعفر سجودی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۶۱۶۳‬
تاریخ اتمام : ‭1387/09/24‬
تاریخ شروع : ‭1386/09/24‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۴۳۱موجود‭‬
نظرسنجی