رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی سطح همخوانی علل مرگ ثبت شده در گواهی فوت با علل مرگ ثبت شده در پرونده پزشکی بیماران قلبی - عروقی در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سالهای‭۱۳۸۶-۱۳۸۴ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50773
شماره مدرک : ‭ط۲۴۴۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صادقی جبلی، منیره، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی سطح همخوانی علل مرگ ثبت شده در گواهی فوت با علل مرگ ثبت شده در پرونده پزشکی بیماران قلبی - عروقی در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سالهای‭۱۳۸۶-۱۳۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ منیره صادقی جبلی، حسین افریچه؛ همکاران طرح: سهیلا مژده، سکینه سقائیان‌نژاد، محسن حسینی، فاطمه ابوطالبی، ملیحه بیگی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭XI‬،‭۹۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : وجود اطلاعات مرگ و میر صحیح، دقیق، به روز و کافی به منظور برنامه ریزیها، تعیین اولویت ها، توزیع امکانات، تخصیص بودجه و ارائه عادلانه خدمات بهداشتی درمانی در سطح جامعه، امری ضروری است. بیماریهای قلبی- عروقی شایع ترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان و مهم ترین عامل از کار افتادگی محسوب می شود از آنجا که اساس داده های مرگ و میر گواهی فوت است، نارسائی های نحوه تکمیل گواهی فوت صحت اکثر برنامه های بهداشتی را زیر سوال می برد. ثبت علت زمینه ای مرگ در گواهی فوت چنانچه دقیق و صحیح باشد نقش مهمی در ایجاد پایگاه اطلاعات مرگ و میر دارد. در این مطالعه سعی شده است سطح همخوانی علل مرگ ثبت شده در گواهی فوت بیماران قلبی - عروقی با علل مرگ ثبت شده در پرونده پزشکی این بیماران بررسی گردد. این مطالعه یک بررسی مقطعی و از نوع توصیفی - تحلیلی است که از بین‭ ۲۹۴۴ ‬پرونده پزشکی مربوط ب بیماران قلبی - عروقی فوت شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در طی سال های‭ ۱۳۸۴-۸۶ ‬به صورت تصادفی سیستماتیک‭ ۷۱۰ ‬پرونده بررسی شد و با استفاده از چک لیست اطلاعات مربوط به سن، جنس، مدت زمان بستری، بخش بستری تشخیص نهایی، علل مرگ ثبت شده در گواهی فوت، علل مرگ ثبت شده در پرونده پزشکی از گواهی فوت و پرونده پزشکی استخراج گردید. علل مرگ ثبت شده در گواهی فوت و پرونده پزشکی با استفاده از جداول مرگ و میر کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها و وضعیت های بهداشتی وابسته به آن گروه بندی گردید و جهت بررسی سطح هم خوانی علل مرگ ثبت شده در گواهی فوت با علل مرگ ثبت شده در پرونده پزشکی از بررسی توافق استفاده شد و بررسی توافق بین این علل به کمک ضریب کاپا انجام گرفت. در این بررسی میزان توافق بین علل مستقیم و زمینه ای مرگ ثبت شده در گواهی فوت و علل مستقیم و زمینه ای مرگ ثبت شده در پرونده پزشکی بیماران قلبی - عروقی به ترتیب‭ ۶۳ ‬درصد و‭ ۵۱/۷ ‬درصد بود که هر دو از نظر آماری معنی دار بوده و در سطح توافق خوب طبقه بندی می شود. از بین علل زمینه ای مرگ ثبت شده در پرونده پزشکی به ترتیب فشار خون بالا با‭ ۵۳/۷ ‬درصد، بیماری های ایسکمیک قلبی با‭ ۱۳/۴ ‬درصد و دیابت با‭ ۱۰/۱ ‬مهمترین علل مرگ را تشکیل می دادند. هم چنین مهمترین علل زمینه ای مرگ ثبت شده در گواهی فوت فشار خون بالا با‭ ۳۱/۵ ‬درصد، بیماری های ایسکمیک قلبی با‭ ۱۷/۷ ‬درصد، بیماری های عروق مغز با‭ ۱۴/۵ ‬درصد بودند. علل پوچ و بیهوده در‭ ۲۱ ‬درصد از گواهیهای فوت به عنوان علت مستقیم مرگ ثبت گردیده بود که از این میزان‭ ۱۷/۲ ‬درصد مربوط به ثبت ایست قلبی تنفسی بود. هم چنین در‭ ۲/۵ ‬درصد موارد علل پوچ و بیهوده و در‭ ۹/۳ ‬درصد موارد بیش از یک علت به عنوان علت زمینه ای مرگ در گواهی فوت ثبت شده بود. در این مطالعه میزان توافق موجود بین علل مستقیم و زمینه ای مرگ ثبت شده در گواهی فوت و پرونده پزشکی در سطح توافق خوب طبقه بندی گردید که با حد عالی که حداقل‭ ۷۵ ‬درصد می باشد فاصله داشت. با توجه به اینکه بیماری های قلبی - عروقی به عنوان اولین علت فوت مطرح هستند لازم است علل مرگ به طور صحیح و دقیق در گواهی فوت ثبت گردد. به این ترتیب با شناسایی عوامل خطر بیماریهای قلبی - عروقی و میزان شیوع آنها در جامعه می توان برنامه ریزی مناسب تری را جهت کنترل و پیشگیری عوامل خطر انجام داد. ضروری است پزشکان صادرکننده گواهی فوت آموزشهای لازم را جهت تشخیص و ثبت صحیح زنجیره علل منجر به مرگ کسب نمایند و با مطالعه دقیق سوابق پزشکی متوفی اقدام به صدور گواهی فوت نمایند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : علت مرگ
: مدارک پزشکی
: بخش مدارک پزشکی بیمارستان
: بیماری های قلب و عروق
: بیماران بستری
: بیمارستان های آموزشی
: Cause of Death
: Medical Records
: Medical Records Department, Hospital
: Cardiovascular Diseases
: Inpatients
: Hospital, Teaching
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : افریچه، حسین ، مجری طرح
: مژده، سهیلا، همکار طرح
: سقائیان‌نژاد، سکینه، همکار طرح
: حسینی، محسن ، همکار طرح
: ابوطالبی، فاطمه، همکار طرح
: بیگی، ملیحه ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
: مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : منیره صادقی جبلی، حسین افریچه
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۵۰۲۷‬
تاریخ اتمام : ‭1388/04/30‬
تاریخ شروع : ‭1387/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۴۴۹موجود‭‬
نظرسنجی