رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی توزیع فراوانی برخی از عوامل موثر بر سلامت سالمندان شهرستان فریدن در خرداد ماه‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50788
شماره مدرک : ‭ط۲۴۸۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : وفائی، زمانه، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی توزیع فراوانی برخی از عوامل موثر بر سلامت سالمندان شهرستان فریدن در خرداد ماه‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ زمانه وفائی، هدایت مقصودی؛ همکار طرح: علی اصغر صبوحی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۳‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : برای دستیابی به سلامت سالمندان احتیاج به برنامه ریزی می باشد و برای یک برنامه ریزی صحیح اولین گام شناخت وضعیت موجود می باشد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت سالمندان منطقه مشتمل بر محل سکونت، سنشان، جنس، شغل، نحوه زندگی کردنشان، سطح تحصیلات، نحوه امرار معاش، گروههای غذایی، نوع گوشت مصرفی و روغن مصرفی که بیشتر مصرف می کنند. بیماریهایی که دارند ، وضعیت درمانشان ، علل عدم درمان در صورت وجود بیماری، انواع فعالیت ، وضعیت استقلالشان در انجام فعالیتهای روزمره، اطلاع داشتن از کتابهای آموزشی سالمندان و نوع کتابها و رضایتمندی از اطرافیانشان بود تا با استفاده از آن بتوان به راهکارهایی در جهت سلامت این گروه دست یافت. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی- توصیفی است جامعه مورد مطالعه کلیه افراد بالای‭ ۶۰ ‬سال شهرستان فریدن می باشد و با استفاده داز فرمول تعیین حجم نمونه تعداد‭ ۴۰۰ ‬نمونه برآورد شده که به روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی بوسیله پرسشنامه تکمیل گردید.با توجه به اهمیت آموزشهای سالمندان می توان از مکانهای تفریحی آنان مثل مساجد و جلسات مذهبی بعنوان محلی برای آموزش آنان استفاده کرد کنترل موالید در جوانان راهی برای کاهش زحمات والدین در سالمندی است آموزش و ارائه راهکار برای در جهت افزایش مصرف گوشت سفید خصوصا ماهی افزایش، انجام فعالیتهای مختلف در سالمندان، اطلاع رسانی بیشتر در خصوص مجموعه شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پیری
: خدمات بهداشتی برای سالمندان
: شیوه زندگی
: کیفیت زندگی
: فعالیتهای روزانه زندگی
: Aging
: Health Services for the Aged
: Life Style
: Quality of Life
: Activities of Daily Living
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مقصودی، هدایت ، مجری طرح
: صبوحی، علی اصغر ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : زمانه وفائی، هدایت مقصودی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۱۵۶‬
تاریخ اتمام : ‭1388/05/20‬
تاریخ شروع : ‭1387/11/06‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۲۰۹موجود‭‬
نظرسنجی