رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه دانش و نگرش با پذیرش در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50796
شماره مدرک : ‭ط۲۴۵۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : بابایی، سیما، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه دانش و نگرش با پذیرش در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلبی در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ سیما بابایی؛ فخری صبوحی، اصغر خلیفه زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۴۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : نارسایی احتقانی قلب یک بیماری مزمن و ناتوان کننده ای است که در جهان رو به افزایش است و نیاز به درمان و مداخلات پیشرفته دارد. نارسایی قلبی نه فقط برای بیماران و خانواده شان بلکه برای اجتماع ایجاد مشکل مراقبتی کرده است و همچنین متحمل هزینه های زیادی بر خانواده و بیمار می باشد. در ایران به طور تقریبی سالانه حدود‭ ۵۰ ‬هزار نفر دراثر بیماری نارسایی قلبی جان خود را از دست می دهند. این بیماری شایع ترین تشخیص در بیماران باسن بالاتر از‭ ۶۵ ‬سال است و سالانه حدود‭ ۱۰ ‬میلیون دلار برای تشخیص و درمان هزینه برمی دارد. این پژوهش یک مطالعه همبستگی است که به صورت مقطعی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است، که شامل‭ ۴ ‬قسمت می باشد. قسمت اول پرسشنامه مربوط به اطلاعات دموگرافیک و وضعیت بیماری و قسمت دوم شامل‭ ۹ ‬سوال در حیطه پذیرش،‭ ۱۴ ‬سوال در حیطه دانش و‭ ۱۰ ‬سوال در حیطه نگرش می باشد. نمونه های پژوهش‭ ۹۰ ‬بیمار واجد شرایط پژوهش بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از توضیح اهداف، موضوع پژوهش و درصورت تمایل به شرکت در مطالعه، پژوهشگر پرسشنامه را در یک مرحله و با یک گروه بیمار تکمیل نمود. سپس داده ها توسط برنامه‭spss‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون های آماری استفاده شده در این پژوهش آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون تی مستقل و آزمون همبستگی پیرسون می باشد. با توجه به نتایج این پژوهش بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از نمره پذیرش، دانش و نگرش خوبی برخوردار بودند. این نتیجه بیانگر این موضوع است که علی رغم مزمن بودن این، بیماری، بیماران مسایل پیرامون آن که شامل تغییر در شیوه زندگی، داروها و رژیم غذایی خاص، توزین روزانه، انجام ورزش های خاص، محدودیت دریافت مایعات و نمک و همچنین پذیرش علایم بسیاری است را به خوبی پذیرفته اند و با آن سازگار شده اند، که این خود سبب کاهش مرگ و میر، ناخوشی و کمتر بستری شدن در بیمارستان خواهد شد و در آینده هم با هم بر روی پذیرش بیماران همچنان برنامه ریزی مراقبتی داشت تا این روند همچنان حفظ شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : نارسایی احتقانی قلب
: دانش، نگرش، عملکرد
: بیماران بستری
: رژیم غذایی
: شیوه زندگی
: Heart Failure, Congestive
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Inpatients
: Diet
: Life Style
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صبوحی، فخری ، همکار طرح
: خلیفه زاده، اصغر، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سیما بابایی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات وفناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۱۶۰‬
تاریخ اتمام : ‭1389/06/15‬
تاریخ شروع : ‭1388/09/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۴۵۹موجود‭‬
نظرسنجی