رکورد قبلیرکورد بعدی

" برآورد منحنی طبیعی ارتفاع رحم در هفته های مختلف بارداری در زنان باردار در استان اصفهان سال‭۱۳۸۴ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50804
شماره مدرک : ‭ط۲۴۷۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : آقایی، منصوره، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : برآورد منحنی طبیعی ارتفاع رحم در هفته های مختلف بارداری در زنان باردار در استان اصفهان سال‭۱۳۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ منصوره آقایی؛ همکاران طرح: شهلا شهیدی، زیبا فرج زادگان، بشر دوست، مینو ایزدی، مهرابی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : همه ساله‭ ۴/۵ ‬میلیون نوزاد در دنیا فوت می کنند که اکثر آنها را نوزادان‭LBW‬ تشکیل می دهد برای پیشگیری از این عامل بهبود کیفی و کمی مراقبتهای دوران بارداری نقش مهمی دارد شاخصهای بالینی رشد جنین شامل وزن گیری مادر در طی بارداری و سنجش ارتفاع رحم می باشد. علاوه بر آن شاخص های پاراکلینیکی با هزینه های سنگین نیز وجود دارد که دارای دقت کافی نیست اندازه گیری ارتفاع رحم متد ساده‌ای برای پایش رشد جنین است با توجه به اینکه منحنی ارتفاع رحم در جمعیتهای مختلف متفاوت است این مطالعه به منظور ترسیم منحنی ارتفاع رحم در زنان باردار استان اصفهان طراحی شد امید آنکه بتوان با استفاده از آن جنین های‭LGA‬،‭SGA‬ یا ماکروزوم را شناسایی کرد و شاهد کاهش مورتالیتی و موربیدیتی در کشور باشیم. مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بر روی‭ ۲۹۰۴ ‬زنان باردار بین‭ ۱۸ - ۳۵ ‬سال با پارتیی‭ ۱-۴ ‬مراجعه کننده به بخش خصوصی و دولتی شهرستانهای استان اصفهان انجام شده خانمها بین هفته‭ ۲۰- ۴۱ ‬بارداری وارد مطالعه و چک لیست مربوطه در خصوص آنها تکمیل شد. اطلاعات وارد نرم افزار‭spss‬ شد و منحنی جداگانه ای برای ارتفاع رحم هر کدام از گروههای مطالعه ترسیم شد. تفاوتی بین رشد ارتفاع رحم در خانمهایی با پاریتی و‭BMI‬ مختلف یافت نشد. رسم منحنی ها با صدک مختلف و با استفاده از منحنی های بدست آمده در این مطالعه (بعنوان مرجع توصیه می شود)
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آبستنی
: سن آبستنی
: شاخص توده بدن
: رشد جنین
: رحم
: وزن هنگام تولد
: Pregnancy
: Gestational Age
: Body Mass Index
: Fetal Development
: Uterus
: Birth Weight
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : شهیدی، شهلا ، همکار طرح
: فرج زادگان، زیبا ، همکار طرح
: بشردوست، همکار طرح
: ایزدی، مینو، همکار طرح
: مهرابی، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : منصوره آقایی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۴۱۳۷‬
تاریخ اتمام : ‭1388/03/30‬
تاریخ شروع : ‭1385/05/21‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۲۱۵موجود‭‬
نظرسنجی