رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی شیوع آلودگی باکتریایی و تعیین مقاومت آنها به مواد ضد میکروبی در تخم مرغهای مصرفی شهراصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50807
شماره مدرک : ‭ط۲۴۷۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : جلالی، محمد، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی شیوع آلودگی باکتریایی و تعیین مقاومت آنها به مواد ضد میکروبی در تخم مرغهای مصرفی شهراصفهان [طرح تحقیقاتی]/ محمد جلالی، منیژه مهدوی؛ همکاران طرح: محسن حسینی، کارینه فوکاسیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۸‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : تخم مرغ با داشتن ارزش غذایی بالا و منبع ارزان پروتئین در جهان مصرف زیادی دارد. اما آلودگی آن به باکتریهای مختلفی از جمله سالمونلا، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز باعث بروز اپیدمیهای مسمومیت غذایی شده است. بویژه آلودگی سالمونلائی مخاطراتی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده است. بررسی میزان آلودگی و همچنین شمارش کلی میکروارگانیسم های نشانگر تخم مرغهای مصرفی شهر اصفهان، اطلاعات مفیدی در مورد کیفیت بهداشتی تخم مرغهای مصرفی فراهم می کند. این اطلاعات جهت ساماندهی تولید، بسته بندی یا فرآوری و توزیع محصول بکار خواهد رفت. تعداد‭ ۵۲۵ ‬تخم مرغ از تعداد‭ ۱۰۰ ‬مرکز توزیع در شهر اصفهان جمع آوری گردید. تخم مرغهای مصرفی شهر جهت تعیین درصد آلودگیهای سالمونلا، لیستریا، کلی فرم و شمارش کلی میکروارگانیسم ها با استفاده از روشهای استاندارد آنالیز و نتایج آن گزارش گردید. جهت دستیابی به درصد آلودگی تخم مرغهای مصرفی اصفهان از فراوانی و درصد آلودگی از مقایسه نتایج با مقادیر استاندارد استفاده گردید. بالاتر بودن از سطح استاندارد شمارش کلی میکروارگانیسم ها و کلی فرمهای تخم مرغهای مصرفی شهر اصفهان آلودگی آنها در حین تولید و توزیع در سطح شهر اصفهان نشان می دهد. هر چند دراین پژوهش آلودگی به لیستریا و سالمونلا در تخم مرغهای مصرفی شهر اصفهان مشاهده نگردید که شاید به علت مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها در مرغداریها برای جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی می باشد. اما به هر حال با نتایج بدست آمده از این طرح (بالاتر بودن شمارش کلی و کلی فرم تخم مرغهای مصرفی شهر اصفهان از سطح استاندارد‭(FDA‬ به بیشتر سازمانهای اصفهان مرتبط با مواد غذایی، تلا ش بیشتر برای کاهش عوامل آلودگی توصیه می گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مسمومیت غذایی
: سالمونلا- بیماریزایی
: عفونتهای سالمونلایی
: پرندگان
: Food Poisoning
: Salmonella - pathogenecity
: Sallmonella Infections
: Birds
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مهدوی، منیژه ، مجری طرح
: حسینی، محسن ، همکار طرح
: فوکاسیان، کارینه ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمد جلالی، منیژه مهدوی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۵۰۰۶‬
تاریخ اتمام : ‭1387/12/29‬
تاریخ شروع : ‭1387/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۹۹موجود‭‬
نظرسنجی