رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی خود درمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و ارتباط آن با متغییرهای دموگرافیک "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50812
شماره مدرک : ‭ط۲۴۷۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شریفی‌راد، غلامرضا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی خود درمانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و ارتباط آن با متغییرهای دموگرافیک [طرح تحقیقاتی]/ غلامرضا شریفی راد، آسیه پیرزاده؛ همکار طرح: محسن شمسی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۵۵‬،۶ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : داروی بدون عارضه وجود ندارد و مصرف بی رویه و خودسرانه داروها به عوارض داروها می افزاید. آمار و اطلاعات گویای افزایش شیوع مصرف خودسرانه داروها در کشور ماست. این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است و روی‭ ۳۸۵ ‬نفر از زنان مراجعه کننده به‭ ۱۴ ‬مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان انجام گردید. ابزار گردآوری داده‌ها مشتمل بر‭ ۴ ‬قسمت بود و در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تست های کای اسکوئر، تی تست و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.در این پژوهش بیشترین فراوانی خود درمانی به تفکیک نوع بیماری شامل سرماخوردگی و به تفکیک نوع دارو ، شامل داروهای سرماخوردگی می باشد. عمده ترین علل خود درمانی نیز تجربه قبلی از بیماری و در دسترس بودن داروها و مهمترین عامل پیشگیری کنننده در زمینه خود درمانی ترس از ابتلا به عوارض ناشی از مصرف خودسرانه داروهابوده است. با توجه به بالا بوددن آمار خود درمانی و مهم نشان دادن نقش پزشک در زمینه کسب اطلاعات در مورد مصرف داروها در جمعیت مورد مطالعه به نظر می رسد آموزش پزشکان و داروسازان در زمینه تجویز صحیح داروها و مشاوره با مصرف کنندگان داروها می تواند میزان خود درمانی در جمعیت مورد مطالعه را به حداقل برساند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : خود درمانی
: داروهای بدون نسخه
: فراورده های دارویی- عوارض
: زنان
: دانش، نگرش، عملکرد
: مراکز بهداشت جامعه
: Self Medication
: Drugs, Non- Prescription
: Pharmaceutical Preparations- complications
: Women
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Community Health Centers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : پیرزاده، آسیه ، مجری طرح
: شمسی، محسن ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : غلامرضا شریفی راد، آسیه پیرزاده
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۷۱۰۹‬
تاریخ اتمام : ‭1388/12/11‬
تاریخ شروع : ‭1387/12/11‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۲۱۳موجود‭‬
نظرسنجی