رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر جریان الکتریکی‭(Electrical current)‬ بر وضعیت استخوان‌سازی استخوان فک "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50828
شماره مدرک : ‭ط۲۵۰۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اخوان، علی، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر جریان الکتریکی‭(Electrical current)‬ بر وضعیت استخوان‌سازی استخوان فک [طرح تحقیقاتی]/ علی اخوان، بهروز موسوی؛ همکاران طرح: جلیل مدرسی، حسین عقیلی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : استخوان نسجی که واجد خصوصیات الکتریکی بوده و شواهدی دال بر تاثیر جریاناتات الکتریکی بر روی روند تحریک رشد استخوان‭(Bone Growth Simulation)‬ در دست می باشد. مطالعه حاضر مطالعه تجربی که بر روی‭ ۵ ‬سگ بالغ نر انجام گردیده است. متعاقب کار گذاشتن الکترودها در استخوان پارتیال سگ ها با انجام عمل جراحی، استخوان توسط جریان الکتریکی تحریک گردید. همچنین به منظور انجام مقایسه، در سمت مقابل نیز الکترود مشابهی با روش یکسان کار گذاشته شد که جریان الکتریکی نداشت. پس از یک دوره‭ ۴۵ ‬روزه، حیوانات تحت عمل جراحی مجدد قرار گرفتند و از محل های کارگذاری الکترودها نمونه‌های بافتی به منظور ارزیابی زنده بودن استخوان، ضخامت ترابوکولهای استخوانی، نوع آرایش استخوان جدید و شدت واکنش التهابی ، تهیه شد. پس از گردآوری اطلاعات، با استفاده از بسته نرم افزاری‭SPSS 11.5 for Windows‬ و بکارگیری آزمون آماری مجذور کای پیرسون و آزمون دقیق فیشر، تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده ها انجام گردید و مقادیر‭P‬ کمتر از‭ ۰/۰۵ ‬از لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد. بر اساس یافته های مطالعه‌اخیر ، تفاوت آماری معناداری بین ضخامت ترایکول های استخوانی، آرایش های استخوانی و شدت واکنش های التهابی در اطراف الکترودهای کار گذاشته شده در استخوان پاریتال نمونه های مورد بررسی مشاهده نشد. با این وجود، با توجه به حجم کم نمونه مورد بررسی، توصیه به انجام مطالعات بیشتری در این خصوص به منظور ارزیابی دقیق اثرات جریان الکتریکی بر روی رونداستخوان سازی و تعیین عوامل اثرگذار احتمالی بر روی این ، فرایند می گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : استخوان‌سازی
: فک
: تحریک الکتریکی
: الکترودها
: Osteogenesis
: jaw
: Electric Stimulation
: Electrodes
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : موسوی، بهروز ، مجری طرح
: مدرسی، جلیل ، همکار طرح
: عقیلی، حسین ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علی اخوان، بهروز موسوی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۲۹۳‬
تاریخ اتمام : ‭1387/12/29‬
تاریخ شروع : ‭1387/01/15‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۵۰۷موجود‭‬
نظرسنجی