رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه فراوانی اقدام به خودکشی در ماههای محرم، صفر و رمضان با بقیه ماههای قمری در مراجعه کنندگان به بخش مسمومین بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) در دهه‭ ۱۴۱۶-۱۴۲۵ ‬و‭ ۱۴۰۵-۱۴۱۴ ‬قمری "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50847
شماره مدرک : ‭ط۲۵۳۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : موسوی، غفور، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : مقایسه فراوانی اقدام به خودکشی در ماههای محرم، صفر و رمضان با بقیه ماههای قمری در مراجعه کنندگان به بخش مسمومین بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) در دهه‭ ۱۴۱۶-۱۴۲۵ ‬و‭ ۱۴۰۵-۱۴۱۴ ‬قمری [طرح تحقیقاتی]/ غفور موسوی؛ همکاران طرح: محمد یعقوبی، مهدی تذهیبی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ج،‭۳۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : شرایط فرهنگی و اجتماعی تاثیر فراوانی بر رفتار انسان دارد. در ماههای محرم، صفر و رمضان شرایط اجتماعی در جامعه ما نسبت به ماههای دیگر قمری رنگ و بوی مذهبی بیشتری به خود می گیرد. پرونده تمام اشخاصی که بالغ بر‭ ۱۴۲۸۰ ‬نفربود و به مدت ده سال ‭۱۴۱۶-۱۴۲۵)‬) به علت مسمومیت عمدی در بخش مسمومین بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) بستری شده بودند مرد بازبینی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز از پرونده آنهااستخراج و به پرسشنامه انتقال یافت، سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که در ماه مبارک رمضان میزان اقدام به خودکشی در هر دو جنس نسبت به بقیه ماههای قمری کاهش معنی داری می یابد و مردان در سنین‭ ۳۰-۵۹ ‬سالگی و خانمها نیز در سنین‭ ۴۰-۴۹ ‬سالگی کمترین درصد اقدام به خودکشی در این ماه اتفاق افتاده است. نتایج این مطالعه با بسیاری از مطالعات قبل در مورد اینکه مذهب در کاهش اقدام به خودکشی تاثیر مثبت می گذارد، همخوانی دارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اقدام به خودکشی
: خودکشی
: مذهب
: امید به زندگی
: suicide, Attempted
: Suicide
: Religion
: Life Expectancy
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یعقوبی، محمد، همکار طرح
: تذهیبی، مهدی ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : غفور موسوی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۴۰۸۸‬
تاریخ اتمام : ‭1386/12/29‬
تاریخ شروع : ‭1384/12/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۵۳۶موجود‭‬
نظرسنجی