رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فراوانی نسبی شکست در عمل جراحی بستن لوله و برخی عوامل موثر بر آن در خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشت راطبی در سالهای‭ ۱۳۷۸ ‬تا‭۱۳۸۴ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50863
شماره مدرک : ‭ط۲۵۴۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مقاره عابد، لیلا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی فراوانی نسبی شکست در عمل جراحی بستن لوله و برخی عوامل موثر بر آن در خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشت راطبی در سالهای‭ ۱۳۷۸ ‬تا‭۱۳۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ لیلا مقاره‌عابد؛ همکاران طرح: جمشیدی، وحید گوهریان، مرادی‌نیا، عبدالکریم گوهریان، مژده قاسمی، ماه بیگم وفایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۷‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۰‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : یکی از مسائلی که از چند دهه قبل و مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم جوامع را با تهدید جدی مواجه کرده است مسئله ازدیاد جمعیت و تبعات ناشی از آن بوده است. مشکل افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از مهمترین مسائل این کشورها تلقی می شود زیرا توانمندی در تنظیم باروری اثر چشمگیری بر مرگ و میر و موربیدیته شیرخوار، کودک و مادر دارد. بنابراین امروزه محدود کردن اعضا خانواده دشوارتر است مگر نوعی روش مطمئن جلوگیری از حاملگی بکار رفته شود. یکی از موثرترین این روش ها بستن لوله ها در خانم ها می باشد. لذا بر آن شدیم تا در مطالعه اخیر میزان شکست این روش و برخی عوامل موثر بر آن را دریابیم تا از ایجاد حاملگی ناخواسته و تبعات ناشی از آن جلوگیری کنیم. این مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده که بر روی خانمهای مراجعه کننده به مرکز بهداشت راطبی اصفهان جهت انجام عمل بستن لوله در سالهای‭ ۱۳۷۸ ‬تا‭ ۱۳۸۴ ‬انجام شد. روش نمونه گیری سرشماری بود. پیگیری بیماران توسط پایگاههای بهداشتی درمانی انجام شده و بیماران در طی‭ ۲-۸ ‬سال فلوآپ شدند. اطلاعات جمع آوری شده در پرسشنامه با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و با استفاده از آزمون‭mann withney‬ و فیشر حقیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‭P<0.05)‬ معنی دار تلقی شد‭.(‬ روش بستن لوله یکی از موثرترین و پرمتقاضی ترین روشهای پیشگیری از بارداری در آمریکا می باشد که با روشهای مختلفی صورت می گیرد. فیلر ریت این روش بسیار کمتر از سایر روشهای جلوگیری از بارداری می باشد و استفاده از روش پیشگیری مناسب قبل از‭TL‬ باعث کاهش بیشتر حاملگی ناخواسته پس از این روش می شود ولی نوع نخ بکار رفته در این مطالعه تاثیری در کاهش ریت حاملگی ناخواسته نداشت
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : عقیم سازی لوله‌ای
: پیشگیری از آبستنی
: تنظیم خانواده
: آبستنی ناخواسته
: کنترل جمعیت
: زنان
: نخ بخیه
: Sterilization, Tubal
: Contraception
: Family Planning
: Pregnancy, Unwanted
: Population Control
: Women
: Catgut
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : جمشیدی ، همکار طرح
: گوهریان، وحید، همکار طرح
: مرادی‌نیا ، همکار طرح
: گوهریان، عبدالکریم ، همکار طرح
: قاسمی، مژده ، همکار طرح
: وفایی، ماه‌بیگم ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : لیلا مقاره‌عابد
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۶۱۸۲‬
تاریخ اتمام : ‭1387/07/01‬
تاریخ شروع : ‭1387/03/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی