رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فراوانی نسبی موارد مثبت‭PCR- HSV‬ مایع نخاع در بیماران بستری شده در بیمارستان الزهرا ( س) با تشخیص انسفالیت هرپسی و مقایسه آن با روشهای تشخیص روتین موجود در طول‭ ۱۸ ‬ماه "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50875
شماره مدرک : ‭ط۲۵۲۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شرکت، رویا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی فراوانی نسبی موارد مثبت‭PCR- HSV‬ مایع نخاع در بیماران بستری شده در بیمارستان الزهرا ( س) با تشخیص انسفالیت هرپسی و مقایسه آن با روشهای تشخیص روتین موجود در طول‭ ۱۸ ‬ماه [طرح تحقیقاتی]/ رویا شرکت؛ همکاران طرح: رسول صالحی، پریسا شعاعی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭[۲۶]‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : شایعترین عارضه ناشی از ویروسهای هرپس ویروس عفونت سیستم اعصاب درمان زودرس و به موقع این عارضه نقش بسیار مهمی در پیشگیری بیمار دارد که در این بیماری حیاتی است. امکان کشت تصویر‭HSV‬ در‭CSF‬ مجموعا مقدور به تصویرنگاری هم دارای خاصیت کمی در تشخیص هستند. روش‭PCR‬ یکی از روش ها در تشخیص انسفالیت و ویروسی به وسیله پیداکردن‭HSV‬ در مایع نخاع به کار گرفته شده شواهد کافی برای استفاده فراگیر آن وجود ندارد. مطالعه اخیر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی با روش مقطعی و نمونه‌گیری غیراحتمالی آسان بود. نمونه ها شامل بیمارانی بود که از تاریخ‭ ۷۸/۳/۲۵ ‬به مدت سه سال به بخش داخلی اعصاب و بخش عفونی بیمارستان الزهرا مراجعه کرده بودند و تشخیص از بررسی آنها و طرح بود. پس جمع‌آوری داده های مربوط به خصوصیات دموگرافیک و‭CSF‬ برای اندازه‌گیری‭Anti tlsv1‬ یک نمونه‭CSF‬ برای‭PCR‬ نتیجه اندکس سرولوژی، علائم کلینیکی، آنالیز‭CSF‬ و علایم‭PCR‬ همگی ثبت و به کمک نرم‌افزار‭spss‬ تجزیه و تحلیل و گزارش گردیدند. میانگین سنی نمونه‌ها‭ ۲۱/۱۴ ‬مثبت و منفی‭ ۳/۸۲ ‬بود.‭ ۱۴ ‬نمونه مجموعا مورد که‭ ۵۰ ‬درصد آنها مرد و‭ ۵۰ ‬درصد آنها زن بودند.‭ ۲۱/۴۱ ‬دارای‭Ct‬ غیرنرمال بودند.‭ ۸۵/۷۲ ‬درصد نمونه حتی بررسی تب داشتند.‭ ۶۴/۲۸ ‬درصد نمونه دارای تغییر مسطح هوشیار در ریشه بیماری تشنج داشتند.‭ ۲۸/۵۷ ‬درصد نمونه‌ها دارای‭PCR‬ در حالی که تنها در‭ ۱۴/۲۸ ‬نمونه ها سرولوژی مثبت گزارش شده بود‭PCR.‬ یکی از روشهای قدرتمند برای تشخیص وجود عفونت ویروسی‭CSF‬ است. در پژوهش های گذشته اغلب حاکی از آن هستند که روشهای‭PCR‬ بیش از همه در موارد حاد به تشخیص کمک می کنند که در مطالعه ما نیز این مطلب تائید شد. اغلب یافته‌های قبلی همخوانی داشت. پژوهشگران مطالعه اخیر پیشنهاد می کنند در پژوهشهای آینده بدو پیدایش علایم تا انتها به کمک‭PCR‬ های سریال پایش شود تا نقش مهمی‭PCR‬ در هر مرحله تعیین گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : هرپس ویروس ها
: عفونت های هرپس ویروسی
: التهاب مغز
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: Herpesviridae
: Herpesviridae Infections
: Encephalitis
: Polymerase Chain Reaction
: Encephalitis, Herpes Simplex
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صالحی، رسول ، همکار طرح
: شعاعی، پریسا ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : رویا شرکت
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۷۸۰۶۰‬
تاریخ اتمام : ‭1382/10/25‬
تاریخ شروع : ‭1378/03/25‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی