رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نقش رسپتور نوع‭ ۲ ‬آنزیوتانسین‭II‬ (۲‭(AT‬ بر تغییرات جریان خون کلیوی در دو مدل رات نر و ماده "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50893
شماره مدرک : ‭ط۲۵۷۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نعمت‌بخش، مهدی، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش رسپتور نوع‭ ۲ ‬آنزیوتانسین‭II‬ (۲‭(AT‬ بر تغییرات جریان خون کلیوی در دو مدل رات نر و ماده [طرح تحقیقاتی]/ مهدی نعمت‌بخش
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۹‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : آسیب های حاد کلیوی و بیمای های مزمن کلیوی از علل عمده مرگ و میر در جهان است که در دو جنس متفاوت است و بدیهی است که گردش خون کلیوی نقش موثری دارد. این تفاوت در دو جنس می تواند به دلیل متفاوت عمل نمودن سیستم رنین آنژیوتانسین و رسپتورهای آن باشد که در این میان رسپتور نوع‭(AT۲) ۲ ‬ این سیستم نقش بارزتری دارد‭ ۲۰ ۰‬رات نر وماده در چهار گروه موردآزمایش قرار گرفتند. میزان جریان خون کلیوی بطور مستقیم اندازه گیری شد. اثر وازودیلاتوری سیستم رنین آنژیوتانسین در جنس مونث بیشتر از مذکر است و به نظر می رسد شاید این تفاوت وابسته به استروژن نیز باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آنژیوتانسین ها
: مهار کننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسیون
: فشار خون
: سیستم رنین - انژیوتانسیون
: نارسایی حاد کلیه
: Angiotensins
: Angiotensin- Converting Enzyme Inhibitors
: Blood Pressure
: Renin- Angiotension System
: Kidney Failure, Acute
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مهدی نعمت‌بخش
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۶۱۱۵‬
تاریخ اتمام : ‭1389/12/29‬
تاریخ شروع : ‭1386/01/15‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی