رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزشیابی مداخلات دخانیات اجرا شده در فاز اجرائی برنامه قلب سالم اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50902
شماره مدرک : ‭ط۲۵۷۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : امرا، بابک، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : ارزشیابی مداخلات دخانیات اجرا شده در فاز اجرائی برنامه قلب سالم اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ بابک امرا؛ همکار طرح: صالحه مرتضوی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۶۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : از جمله بیماریهای مزمن که با وجود پیشرفت های قابل توجه در کاهش میزان مرگ و میر ناشی از آن، هنوزاز مهمترین علل مرگ و میر در بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می شود بیماریهای قلبی عروقی است. عوارض جسمی و زیان های اقتصادی ناشی از این بیماریها نه تنها بر فرد بلکه بر کل جامعه اثر می گذارد، بنابراین مداخلاتی را در زمینه پیشگیری از ابتلا و نیز کاهش عوارض ناشی از ابتلا می طلبد. از سوئی با توجه به این روند روزافزون بیماریهای غیرواگیر و نقش بارز شیوه زندگی ناسالم در شیوع و بروز این بیماریها، مطالعات متعدد به این نتیجه رسیده‌اند که مداخلات شیوه زندگی می توانند در کاهش بار این بیماریها برای سیستمهای بهداشتی مثمر ثمر باشند. بعلاوه پژوهشها حاکی از آن است که روند مطلوبی که درکاهش میزان بروز بیماریهای قلبی و عروقی دیده می شود که بطور عمده مربوط به تغییرات شیوه زندگی بویژه کاهش مصرف سیگار و تغییرات رژیم غذایی و تحرک و پویائی می باشد. از جمله برنامه های مداخلاتی اجرا شده در سطح کشور، برنامه قلب سالم اصفهان می باشد که بر اصول و استانداردهای پیشگیری مبتنی بوده و از بزرگترین طرح های مداخلهای جامعه نگراست. کنترل مصرف دخانیات از محورهای اصلی همه پروژه های مداخلاتی این برنامه با هدف افزایش آگاهی، بهبود نگرش و عملکرد آحاد جامعه در زمینه کنترل دخانیات بوده است. با وجود این‌مداخلات شیوه زندگی مثل سایر مداخلات زمانی موثر است که در حین اجرای برنامه بدرستی ارزشیابی شود. چرا که برنامه های متعددی در دنیا وجود دارد که به علت عدم ارزشیابی به موقع با موفقیت همراه نبوده اند. این مطالعه یک مطالعه‭Evaluation study‬ است، که بر حسب جوامع هدفی که‌در آنها مداخله صورت گرفته است تعداد نمونه لازم، بر حسب تعداد واحدها و یا جمعیت مورد هدف تعیین شده و سپس بصورت تصادفی انتخاب شدند. مداخلات انجام شده بر مبنای پروپزال اولیه برنامه قلب سالم اصفهان مورد ارزشیابی قرار گرفته، در مورد هر کدام از اهداف اختصاصی بررسی شد که آیا مداخله های انجام شده در گروه یا جامعه هدف مطابق با پیشنهاد اولیه بوده است یا خیر. براساس هدف برنامه در هر بخش از چک لیست، گروه هدف و حجم نمونه جداگانه ای در نظر گرفته شد. داده های مطالعه در نهایت ، وارد رایانه شده و بوسیله نرم افزار‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتیجه دانش افراد جامعه در مورد ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی- عروقی در حد مطلوب نبوده و بایستی در جهت ارتقاء سطح آگاهی جامعه تلاش نمود و این یک وظیفه مهم برای کارشناسان بهداشتی و تعامل بین آنها و وسایل ارتباط جمعی است. میزان نگرش افراد جامعه نیز در مورد عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی نامطلوب بوده و بایستی علاوه بر آموزش در جهت تقویت نقاط مثبت ، ارائه نمونه های بیماری و تلاش های دسته جمعی نسبت به تغییر نگرش مردم در این زمینه اقدام نمود. میزان عملکرد افراد جامعه در مورد ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی - عروقی احتمالا بسیار نامطلوب بوده و بایستی کاری کرد که دانسته های افراد منجر به تغییر رفتار و ایجاد عادت مناسب در آنها شود که قسمتی از این کار به عهده مسئولین بهداشتی و کشوری است مانند کنترل تولید دخانیات و حذف روغن جامد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بیماری های قلب و عروق
: عوامل خطر
: استعمال دخانیات
: دانش، نگرش، عملکرد
: شیوه زندگی
: Cardiovascular Diseases
: Risk Factors
: Smoking
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Life Style
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مرتضوی، صالحه ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : بابک امرا
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۱۵۶‬
تاریخ اتمام : ‭1389/01/31‬
تاریخ شروع : ‭1388/09/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی