خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50951
شماره مدرک : ‭ط۲۶۴۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : قربانیان، عظیمه، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : رابطه رهبری تحول آفرین مدیران و رضایت شغلی تکنسین های فوریت پزشکی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان اصفهان:‭۱۳۸۹‬ [طرح تحقیقاتی]/ عظیمه قربانیان؛ همکار طرح: عباس حدادپور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ذ،‭۱۳۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : در راستای حفظ سلامت افراد جامعه سازمان های متعددی بنیان نهاده شده‌اند که هریک با به عهده گرفتن بخشی از این مسولیت، حفاظت از جان بیماران و مصدومان را به انجام می رسانند.با توجه به نقشی که گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می کند، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی که به نام اورژانس‭ ۱۱۵ ‬نیز شناخته می شود، نقشی مهم و بنیادین در حفظ سلامت و جان افراد ایفا می کند. لذا خدمات موثر و به موقع و سازماندهی شده اورژانس پیش بیمارستانی، نقش غیر قابل انکاری در میزان بقا و پیشگیری از صدمات جدی به بیماران و مصدومین دارد. این گونه خدمات با فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای ارائه مراقبت های اورژانس پیش بیمارستانی، و در صورت نیازانتقال سریع بیمار به به مراکز درمانی نقش بسیار تعیین کننده ای در فوریت های پزشکی و خدمات اورژانس دنیا می نماید. تکنسین های فوریت های پزشکی با محیط استرس زایی روبرو می باشند، که کار کردن در آن بسیار دشواراست. شرایطی چون محل های پر از مجروح، بیماران بدحال، تصادفات شدید اتومبیلی، ... از طرفی‌؛ سرعت، دقت و هماهنگی درارائه خدمات طبی اورژانس، ارتباط اصولی و منطقی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها و ... از جمله مواردی است که کلیه تیم های پزشکی باید از آن آگاه باشند.ب‌ا توجه به این شرایط کاری و ضرورت و نیاز به دقت و سرعت عمل در نجات جان انسان ها، اهمیت رضایت شغلی در این حرفه دو چندان به نظر می رسد.یکی از عواملی که با ررضایت شغلی رابطه دارد سبک رهبری است. بر اساس پژهش های انجام شده، سبک رهبری تحول آفرین که از جدیدترین سبک های رهبری است، در افزایش رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد.رهبر خدمات فوریت های پزشکی باید بتواند در کارکنان نفوذ کرده و آنان را برای کار در محیط چالش انگیز آماده نماید تا بتوانند به نجات جان بیماران بپردازند. نداشتن رضایت از شغل باعث می شود فرد تمایل زیادی به شغل خود نداشته، در محیط کار خواب آلود باشد. سبک رهبری تحول آفرین چهار عامل برجسته( نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، انگیختگی هوشمندانه و توجه به افراد) دارد، که اسکلت آن را تشکیل می دهد. مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که به روش کمی، و به صورت مقطعی، رابطه بین چند متغیر را بررسی می کند، و از نظر هدف پژوهش، مطالعه ای کاربردی است.جامعه آماری پژوهش را تکنسین های فوریت های پزشکی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان اصفهان و مدیران سطوح مختلف آن تشکیل می دهند که در‭ ۲۳ ‬پایگاه سطح شهرستان مشغول فعالیت می باشند. با توجه به محدود بودن تعداد آنها نمونه گیری انجام نشده،‭ ۲۱ ‬مدیر و‭ ۸۷ ‬تکنسین در مطالعه شرکت نموده اند. ابزار اصلی گرداوری داده ها جهت سنجش رهبری تحول آفرین پرسشنامه چند عاملی رهبری‭MLQ‬ است. این پرسشنامه شامل‭ ۳۶ ‬سوال بوده و به دو صورت فرم مخصوص رهبران و فرم مخصوص پیروان موجود است. که شیوه رهبری یک فرد را از دیدگاه خودش و پیروانش مورد بررسی قرار می دهد. جهت بررسی رضایت شغلی، پرسشنامه شاخص توصیفی شعل‭(JDI )‬ به کار رفته، که یکی از رایجترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی می باشد.شاخص توصیفی شغل برای تعیین رضایت از پنج جنیه شغلی: نفش کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به کار می رود. با توجه به استفاده مکرر از این پرسشنامه ها روایی آنها مورد تایید می باشد، و پایایی آن ها نیز در پژوهش هایث قبلی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز با کاربرد نرم افزار‭SPSS‬ استخزاج شد. به منظور مقایسه عوامل مختلف با هم، آزمون تی و تحلیل واریانس یک طرفه(آنوا) به کار رفته است. هم چنین جهت بررسی نقش سبک رهبری مدیران در رضایت شغلی تکنسین های فوریت ها تحلیل رگرسیون به کار گرفته شد. مجموعا رضایت شغلی تکنسین های فوریت های پزشکی و مدیران سطوح مختلف مرکز حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان اصفهان، بین متوسط تا زیاد می باشد. بیشترین رضایت شغلی آنان از جنبه پرداخت بوده است. در بررسی دقیق تر ابعاد سبک رهبری تحول آفرین، بر اساس نظر مدیران درمورد سبک رهبری خود و تکنسین ها درباره سبک رهبری مدیرانشان، انگیزش الهام بخش بیشتر از سایر ابعاد در سبک رهبری مدیران بوده است، و نفوذ آرمانی خصوصیات رهبری از نظر آنان به کمترین مقدار، در رهبری مدیران بوده است. بین سبک رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود داشته است‭(P<=0/01) .‬ با توجه به ضریب همبستگی آن‭(p=0/443)‬ رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی به طور مستقیم و درحد متوسط رابطه دارند. بدین معنی که با بالا رفتن نمره سبک رهبری تحول آفرین، میزان رضایت شغلی به نسبت متوسطی بالا خواهد رفت. هم چنین بین سبک رهبری تبادلی و رضایت شغلی نیز رابطه وجود داشته،‭(p<=0/01)‬ اما رهبری عدم مداخله گر با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود نداشته است. دربررسی نقش سبک رهبری مدیران در در رضایت شغلی تکنسین های فوریت های پزشکی، سه سبک رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر)به عنوان متفیر های پیش بینی کننده رضایت شغلی در تحلیل رگرسیون گام به گام وارد گردیده است. بر اساس نتایج این تحلیل، فقط سبک رهبری تحول آفرین در تبیین رضایت شغلی تاثیر داشت. پس از اینکه رهبری تحول آفرین به عنوان متغیر پیش بینی کننده رضایت شغلی مشخص شد، جهت شناسایی تاثیرگذارترین بعد رهبری تحول آفرین در تبیین رضایت شغلی، تحلیل رگرسیون چند متغیره ( به روش گ‌ام ب‌ه گام) این بار برای ابعاد رهبری تحول آفرین به کار رفت. طبق نتایج آن، فقط متغیر نفوذ آرمانی خصوصیات رهبری در سطح خطای کمتر از‭ ۵ ‬درصد بوده در مدل قرار گرفته و ضریب تعیین تعدیل شده ان نشان می دهد که بعد نفوذ آرمانی خصوصیات رهبری توانسته‭۱۸/۴ ‬درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی رضایت شغلی ر ا تبیین کند. با توجه به مقدار ضریب رگرسیونی استانداردشده آن‭(b=0/438)‬ چنین تفسیر می شود که تغییر یک انحراف استاندارد متغیر نفوذ آرمانی خصوصیات رهبری باعث تغییر‭ ۰/۴۳۸‬انحراف استاندارد درمتغیر رضایت شغلی می شود.بهتر است در حرفه چالش انگیزی خدمات فوریت های پزشکی از افرادی در نفش مدیر استفاده شود که ویژگی های مطلوب رهبری تحول آفرین را داشته باشند. و حتی به روش های مختلف نظیر آموزش زمینه تقویت رفتارهای رهبری اثربخش بین مدیران سطوح مختلف فراهم شود. لذا سیاستگداران بخش سلامت باید زمینه پیاده سازی سبک رهبری تحول آفرین در این عرصه را فراهم نمایند. تا به این ترتیب رضایت شغلی تکنسین های فوریت های پزشکی ارتقا یابد. یکی از ویژگی های برجسته رهبری تحول افرین که به طور معنا دار در رضایت شغلی کارکنان تاثیر داشته است نفوذ آرمانی خصوصات رهبری است، از این رو چنانچه افرادی با این ویژگی ها برای مدیریت مراکز خدمات اورژانس انتخاب شوند، درافزایش رضایت شغلی موثر می باشد. البته باید در نظر داشت بر اساس ضریب تعیین دو مدل دگرسیونی این پژوهش، متغیر های مربوط به سبک رهبری تنها حدود‭ ۱۸ ‬درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین کرده اند، که نشان می دهد حدود‭ ۸۲ ‬درصد تغییرات باقی مانده آن تحت تاثیر متغیرهای مستقل دیگری است که به مدل وارد نشده اند. بر اساس نظر استیفن پی.رابینز ‭۱۳۸۴)‬) نمی توان مدعی شد که در همه زمان ها موضوع رهبری از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی افراد و متغیرهای سازمان به عنوان جایگرین هایی برای رهبری، وارد صحنه می شوند و اثرات رهبری بر نوع نگرش و اثر بخشی کارکنان را، چه مثبت و چه منفی، بی اثر می سازند. لذا متغیرهای مستقل دیگری هم هستند که می توانند بر رضایت شغلی و عملکرد کارگر یا کارمند اثر بگذارند. بنابراین لازم است تا به این نکته توجه کنیم که رهبری، یکی از متغیرهای مستقل است که در توجیه رفتار سازمان مورد توجه قرار می گیرد. که البته باز هم بنا به گفته رابینز؛ رهبری خوب بسیار ضرورت دارد. شاید بتوان گفت نتایج پژوهش حاضر نظر رابینز را تایید می کند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : رضایت شغلی
: رهبری
: مدیریت کارکنان بیمارستان
: خدمات فوریت های پزشکی
: مدیریت خطر
: Job Satisfaction
: Leadership
: Personnel Administration, Hospital
: Emergency Medical Services
: Risk Management
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : حدادپور، عباس ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : عظیمه قربانیان
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۸۰۹۳‬
تاریخ اتمام : ‭1389/06/30‬
تاریخ شروع : ‭1388/10/30‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)