رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی و مقایسه وضعیت سلامت تغذیه‌ای در سالمندان بستری و غیربستری شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۵-۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50958
شماره مدرک : ‭ط۲۶۵۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اسحاقی، رضا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی و مقایسه وضعیت سلامت تغذیه‌ای در سالمندان بستری و غیربستری شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۵-۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ رضا اسحاقی، محمدآرش رمضانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : پیشرفت های پزشکی و بهداشتی در نیمه دوم قرن بیستم باعث افزایش نسبی طول عمر انسان ها شده و بر جمعیت سالمندان و به تبع آن تعداد سالخوردگانی که نیاز به خدمات پزشکی دارند افزوده شده است. سالمندی برای بسیاری افراد، با فرایندهای زیادی از جمله کاهش توان جسمی، ذهنی، بیماری های مزمن و ... همراه است‌؛ لذا دوره سالمندی توجهات خاصی را می‌طلبد و در مراقبت های سلامت باید جایگاه ویژه ای داشته باشد. جامعه این مطالعه افراد بالای‭ ۶۰ ‬سال و افراد بستری در بیمارستان به دلایل شکستگی ها،بیماریهای داخلی و جراحی های اورژانس می‌باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه‭DETERMINE‬ و‭GHQ-28‬ می‌باشد. نمونه گیری به صورت احتمالی چندمرحله انجام گرفته است. داده ها پس از جمع آوری با کمک کامپیوتر و نرم افزار‭SPSS-15‬ تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و با کمک آزمون‭Mantel-Hentzel‬ معنی داری آن محاسبه شد. با توجه به نتایج به نظر می رسد نیاز است برای سالمندان در ایران ابزار خاص تهیه شود تا بتوان از آن برای ارزیابی خطر تغذیه ای و وضعیت سلامت تغذیه ای استفاده کرد. در این طرح محدودیت هایی وجود داشت: اول اینکه لازم است پرسشنامه خاص سالمندان ایرانی استفاده می‌شد. دوم اینکه به دلیل علل مختلف بستری سالمندان بهتر بود که حجم نمونه بالاتری گرفته می شد و سالمندان براساس علت بستری نیز تحلیل می‌شدند. سوم گرچه ما در این با انتخاب زوجی دو گروه را یکسان کردیم اما به نظر می‌رسد که عوامل دیگری را نیز باید در نظر داشت . درنهایت به نظر می‌رسد که افزایش خطر تغذیه ای باعث افزایش بستری شدن سالمندان در بیمارستان می‌شود و باید در ارزیابی‌های روتین پزشکی این مسئله مدنظر پزشکان قرار گیرد چرا که قابل پیشگیری است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : نیازهای غذایی
: خدمات بهداشتی برای سالمندان
: ارزیابی تغذیه
: بیماران بستری
: سالمند
: Nutritional Requirements
: Health Services for the Aged
: Nutrition Assessment
: Inpatients
: Aged
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رمضانی، محمدآرش ، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : رضا اسحاقی، محمدآرش رمضانی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۵۱۴۸‬
تاریخ اتمام : ‭1388/01/01‬
تاریخ شروع : ‭1385/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی