رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی میزان استقرار مولفه‌های ارتقا سلامت در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان براساس استاندارد ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50959
شماره مدرک : ‭ط۲۶۵۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : یعقوبی، مریم، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی میزان استقرار مولفه‌های ارتقا سلامت در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان براساس استاندارد ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت [طرح تحقیقاتی]/ مریم یعقوبی؛ همکاران طرح: محمدمهدی هزاوه‌ای، مرضیه جوادی، فایزه سیرانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۷۳‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : تغییر انتظارات عمومی، افزایش روزافزون بیماران مزمنی که به حمایت دائمی نیاز دارند و کارکنانی که روزانه در معرض فشارهای روحی و روانی قرار می‌گیرند به بیمارستان‌هایی نیاز دارد که به برنامه ارتقاء سلامت به عنوان یک خدمت کلیدی مهم توجه داشته باشند. در واقع برداشت ما از خدمات سلامت هرچه که باشد همکاری بیمارستان ها با آن ضروری حتمی است. اگر به مراقبت های بهداشتی به منزله یک برنامه ریزی منظم و آراسته نگریسته شود این آرایش به خاطر پیشرفت سلامت در سطوح مختلف خدمات بهداشتی بوده و این مهم بدون حمایت و ایفای نقش بیمارستان کاری عبث و غیرممکن می‌باشد. این مطالعه به روش توصیفی و مقطعی و پیمایشی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان انجام خواهد شد. ابزار گردآوری اطلاعات براساس چک لیست ارزیابی ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت است که توسط محقق با فرهنگ نظام سلامت ایران همانگ شده است. مکان انجام پژوهش در بیمارستان های الزهرا - خورشید - کاشانی بوده است و زمان انجام آن سال‭ ۱۳۸۹ ‬می باشد. میانگین نمره استانداردهای ارتقای سلامت در بیمارستان های منتخب‭ ۸۹ ‬بوده که بیمارستان الزهرا دارای بالاترین نمره در مجموع کل استانداردها بوده و بیمارستان های کاشانی کمترین را احتساب نموده است. از طرفی در بین بیمارستان های منتخب استاندارد ارتقای فضای کاری سالم بالاترین نمره ‭۱)‬) را داشته و استاندارد استمرار در درمان و مشارکت از کمتریت امتیاز ‭۰.۴۴)‬) برخوردار بوده است. در خصوص نمره ابعاد استاندارد ارتقای سلامت، نمره میانگین استاندارد خط مشی مدیریت‭ ۶۷ ‬بوده که بیمارستان الزهرا بالاترین نمره و بیمارستان کاشانی دارای کمترین نمره بوده است. نمره میانگین استاندارد بیمارسنجی‭ ۸۵ ‬بوده که بیمارستان الزهرا بالاترین نمره ‭۱)‬) و بیمارستان کاشانی ‭۰.۷۶)‬) دارای کمترین نمره بوده است. نمره میانگین استاندارد اطلاع رسانی به بیمار درخصوص مداخلات درمانی‭ ۱.۴ ‬بوده که بیمارستان الزهرا بالاترین نمره و بیمارستان کاشانی دارای کمترین نمره بوده است. در مورد زیرمجموعه های این بعد مستند سازی و ارزیابی اطلاعات داده شده به بیمار به نحو عالی صورت گرفته و هر سه بیمارستان میانگین نمره‭ ۲ ‬را کسب نموده‌اند. نمره میانگین استاندارد ارتقای فضای کاری سالم ‭۱)‬) بوده که بیمارستان الزهرا بالاترین نمره و بیمارستان خورشید دارای کمترین نمره بوده است. نمره میانگین استاندارد استمرار در درمان و مشارکت‭ ۰.۴۴ ‬بوده که بیمارستان الزهرا و خورشید بالاترین نمره و بیمارستان کاشانی دارای کمترین نمره بوده است. در نهایت اینگونه می توان بیان داشت که گرچه برنامه مشخصی درخصوص ارتقای سلامت در بیمارستان های ما مشاهده نشد ولیکن در بیمارستانهای منتخب حرکت های خوبی در جهت استقرار استانداردهای ارتقا صورت گرفته است. و زمینه های لازم وجود دارد. از این رو بهتر است تا کارهای صورت گرفته در مسیر ارتقا سلامت و هدفمند انجام گردند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بیمارستان ها- استانداردها
: سازمان جهانی بهداشت
: ترویج بهداشت
: مدیریت بیمارستان
: Hospitals- standards
: World Health Organization
: Health Promotion
: Hospital Administration
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : هزاوه‌ای، محمدمهدی ، همکار طرح
: جوادی، مرضیه ، همکار طرح
: سیرانی، مرضیه ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مریم یعقوبی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۷۰۶۷‬
تاریخ اتمام : ‭1389/06/25‬
تاریخ شروع : ‭1388/08/02‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۶۵۴موجود‭‬
نظرسنجی