خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50972
شماره مدرک : ‭ط۲۶۶۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : خ‍زاع‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
عنوان و نام پديدآور : اثر ال- آرژینین ( پیش ساز نیتریک اکساید) و‭L-NAME‬ ( مهارکننده آنزیم سنتز کننده نیتریک اسید) بر رگزایی عروق کرونر در قلب و سطح‍ سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی در رتهای نرمال و دیابتی [طرح تحقیقاتی]/ مجید خزاعی؛ همکاران طرح: محمدامین مشیدی، مسعود تیموری، شهرزاد عقیلی، سعید منتظری، روشنک مهدی پور، فضل الله هاشم‌زهی، حوری هاشمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۷‬ص.‬: مصور، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : دیابت بیماری است که با اختلالات متعدد عروقی و از جمله آنژیوژنزهای غیر طبیعی همراه می باشد. با توجه به نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی‭(VEGF)‬ و نیتریک اکساید در فرایند آنژیوژنز، هدف این مطالعه بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیستهای نیتریک اکساید بر سطح سرمی‭VEGF‬ و‭NO‬ و آنژیوژنژ قلبی در راتهای نرمال و دیابتی می باشد. تعداد‭ ۳۶ ‬رات نر خریداری شده از انستیتو پاستور به طور تصادفی به دو گروه تقسیم بندی شدند گروه اول‭( n- 18 )‬ استرپتوزوسین با دوز‭ ۶۰mg/kg‬به صورت داخل صفاقی جهت ایجاد دیابت و گروه دوم‭(n=18)‬ نرمال سالین دریافت نمودند. پس از‭ ۴۸ ‬ساعت و تائید ایجاد دیابت در گروه دریافت کننده استرپتوزوسین ، هر گروه به سه زیر گروه تقسیم گردیدند:گروه اول‭L-NAME (n=6)‬ ( آنتاگونیست آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز) با دوز‭۱۰mg/kg‬، گروه دوم‭(n=6)‬ ال -آرژینین ( پیش ساز نیتریک اکساید‭ ۵۰ ( mg/kg‬و گروه سوم‭(n=6)‬ نرمال سالین به صورت صفاقی روزانه دریافت نمودند. پس از‭ ۳ ‬هفته نمونه خونی جهت بررسی سطح سرمی گلوکز،‭NO‬ و‭VEGF‬ گرفته شد و نمونه های بافتی قلبی پس از قرار دادن در فرمالین جهت بررسی آنژیوژنز تحت رنگ آمیزی‭CD31‬ قرار گرفتند. سطح سرمی‭NO‬ در راتهای دیابتی ‭ ۰/۴۱)‬مثبت و منفی‭۴/۸۹ ‬) کمتر از راتهای نرمال ‭ ۰/۴۴)‬مثبت و منفی‭ ۵/۷۵ ‬میکرومول در لیتر) بود، هرچند که این تفاوت معنی دار نبود‭.(p>۰/۰۵)‬ در راتهای نرمال اگرچه ال -آرژینین سبب افزایش و‭L-NAME‬ سبب کاهش در سطح سرمی‭NO‬ شد، امااین تفاوت معنی دار نبود. اما در راتهای دیابتی ال -آرژینین به وضوح سطح نیتریک اکساید سرم را افزایش داد.(‭ ۱/۱۲ ‬مثبت و منفی‭ ۸/۵۷ ‬در برابر‭۴۱ ‬/. مثبت و منفی‭ ۴/۸۹ ‬میکرومول در لیتر‭.(‬در پایان آزمایش سطح سرمی‭VEGF‬ در راتهای دیابتی و نرمال تفاوت معنی داری داشت ‭ ۵/۱۲)‬مثبت و منفی‭ ۱۱۶/۸ ‬در برابر‭ ۷۸/۲۲ ‬مثبت و منفی‭ ۵/۱۴ ‬پیکوگرم در میلی لیتر‭.(‬ همچنین سطح سرمی‭VEGF‬ در راتهای دیابتی نسبت به قبل از آزمایش نیز معنی دار بود. ال -آزژینین فقط در راتهای نرمال توانست به طور معنی دار سطح سرمی‭VEGF‬ را افزایش دهد‭ ۷/۰۳)‬مثبت و منفی‭ ۳۵۳/۰۱ ‬در برابر‭ ۶/۶۱‬مثبت و منفی‭۱۰۰/۵ ‬؛‭.( p<۰/۰۵‬بررسی آنژیوژنز در گروههای مختلف نشان داد که ال -آرژینین به وضوح سبب افزایش دانسیته مویرگی در قلب حیوانات دیابتی شد اما بر حیوانات کنترل اثر معنی داری نداشت. به نظر می رسد ال -آرژینین با تغییر در سطح برخی فاکتورهای موثر در آنژیوژنز در راتهای نرمال و دیابتی بتواند بر آنژیوژنز اثرات مثبتی داشته باشد. این امر نیاز به مطالعه و بررسی های بیشتر در مدلهای مختلف بررسی آنژیوژنز دارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آرژینین
: دیابت قندی
: اکسید نیتریک
: موش صحرایی
: Arginine
: Diabetes Mellitus
: Rats
: Nitric Oxide
: NG-Nitroarginine Methyl Ester
: Vascular Endothelial Growth Factor A
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مشیدی، محمدامین ، همکار طرح
: تیموری، مسعود، همکار طرح
: عقیلی، شهرزاد، همکار طرح
: منتظری، سعید، همکار طرح
: مهدی پور، روشنک، همکار طرح
: هاشم زهی، همکار طرح
: هاشمی، حوری ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان اصلي به زبان ديگر : ‭The effect of L-Arginine (NO precursor)and L-NAME (Nitric oxide synthase inhibitor)on coronary angiogenesis and serum vascular endothelial growth factor in normal and diabetic rats‬
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مجید خزاعی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۷۰۵۵‬
تاریخ اتمام : ‭1389/08/01‬
تاریخ شروع : ‭1387/05/01‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :