خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51013
شماره مدرک : ‭ط۲۷۱۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : علوی، سلمان، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : مقایسه هویت فردی و ملی در کاربران عادی و معتاد به اینترنت دانشگاههای شهر اصفهان سال‭۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ سلمان علوی؛ همکار: فرشته جنتی فرد
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۷۲‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : از آنجا که عصر ارتباطات واژه‌ای مناسب برای دوران کنونی است، وسایل ارتباط جمعی مخصوصا در اینترنت در انحرافات ناشی ازآن ( نظیر اعتیاد به اینترنت) می تواند بر ارزش ها، باورها و در مجموع بر هویت ما تاثیر گذاشته یا با آنها رابطه داشته باشد. همچنین مجاورت طولانی با فضای مجازی می تواند به فرهنگ پذیری یک طرفه و تاثیر پذیری افراطی از هنجارها و ارزشها انجامیده و تعلقات ملی و سنتی کاربران را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر به مقایسه هویت فردی، ملی و خرده مقیاسهای این دو مقوله در افراد معتاد به اینترنت و غیر معتاد و همچنین به رابطه میان اعتیاد به اینترنت و هویت فردی و ملی می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و بر روی حدود‭ ۳۸۴ ‬نفر از کاربران دانشجوی دانشگاههای شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، صنعتی، علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان) که به روش نمونه گیری سهمیه ای از دانشگاههای مختلف انتخاب شدند انجام شد. پرسشنامه‭YDQ‬، پرسشنامه‭CIUS‬، پرسشنامه هویت ملی( ایرانی) ، پرسشنامه هویت فردی به همراه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک توسط هر فرد تکمیل شد. پس از جمع آوری و نمره گذاری پرسشنامه ها خرده مقیاسهای دو پرسشنامه هویت فردی و ملی در دو گروه معتاد به اینترنت و غیر معتاد با یکدیگر توسط نرم افزار‭SPSS‬ از طریق روشهای‭T-test‬، ضریب همبستگی پیرسون،‭MANCOVA,LogisticRegression,‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری میان نمرات پرسشنامه های هویت ملی‭( P<0/05 )‬، هویت فردی‭( P<0/05 )‬ و تمام خرده مقیاسهای این دو پرسشنامه در معتادان به اینترنت و غیر معتاد به وجود دارد به جز دو عامل میراث ملی و عامل دفاع از سرزمین. همچنین رابطه معکوسی میان نمرات اعتیاد به اینترنت و هویت ملی و فردی وجود دارد‭( P<0/05 ) .‬ به جز دو عامل چهارم و پنجم هویت ملی ( دیدگاه دیگران در مورد گروه ملی و دفاع از سرزمین‭.(‬ همچنین رابطه بین هویت فردی و زیر مقیاسهای آن با اعتیاد به اینترنت مثبت و معنی دار است‭.( P<0/05 )‬ همچنین اعتیاد اینترنتی با کنترل جنسیت بر هویت فردی و ملی تاثیر گذار بود. در این مطالعه میانگین نمرات هویت ملی و فردی و خرده مقیاسهای آن در گروه معتاد به اینترنت نسبت به گروه غیر معتاد پایین تر بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده زیاد از اینترنت و محیط های مجازی و اعتیاد به آن می تواند با نقایصی در برخی جنبه های هویت ملی و فردی مرتبط باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : رفتار اعتیادآور
: شخصیت
: اینترنت
: ارتباط
: Behavior, Addictive
: Personality
: Internet
: Communication
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : جنتی‌فرد، فرشته، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سلمان علوی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۰۱۲‬
تاریخ اتمام : ‭1389/04/02‬
تاریخ شروع : ‭1388/12/18‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)