خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51030
شماره مدرک : ‭ط۲۷۳۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : علوی، سلمان، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی کیفیت روانسنجی مقیاسهای‭OCS‬،‭IRPS‬،‭IAS‬ در کاربران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهراصفهان‭۱۳۸۹ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ سلمان علوی؛ همکار: فرشته جنتی فرد، حسین رضاپور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ه،‭۶۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : پیرامون پدیده اعتیاد اینترنتی پرسشنامه های زیادی طراحی شده که سولات هر کدام از این پرسشنامه ها براساس معیارهای متفاوتی که در باره اعتیاد به اینترنت تعریف شده ، طراحی شده است. همچنین در مطالعات قبل که پیرامون روایی و پایایی پرسشنامه های سنجش اعتیاد اینترنتی در خارج از کشور انجام شده نواقصی در مورد نحوه اجرا وجود داشته است و با توجه به اینکه در مورد روایی و پایایی بعضی از آنها نظیر پرسشنامه اعتیاد اینترنتی‭IAS , IRPS , OCS‬ در داخل کشور هنوز تحقیقی انجام نشده است ضرورت انجام چنین تحقیقی در پژوهش های علوم رفتاری برای تکمیل بانک اطلاعاتی موجود وجود دارد. هدف کلی این پژوهش تعیین کیفیت ویژگیهای روانسنجی مقیاس های‭IAS , IRPS , OCS‬ در کاربران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان‭ ۱۳۸۹ ‬می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود. نمونه های آن‭ ۴۵۰ ‬نفر از کاربران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده که به روش نمونه گیری سهمیه‌ای انتخاب شده بودند. سپس نسخه فارسی پرسشنامه‭YDQ , CIUS‬ به همراه پرسشنامه های‭IAS , IRPS , OCS‬ و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک در طی سه مرحله توسط افراد تکمیل شد. پس از جمع آوری و نمره گذاری پرسشنامه ها اهداف مطالعه از روش های تحلیل عاملی ، روایی افتراقی ( تشخیصی) ، تنصیف، بازآزمایی، آلفای کرونباخ و استفاده از منحنی راک توسط نرم افزار‭spss۱۲ ‬ برآورده گردید. تحلیل عاملی به روش تاییدی از طریق تحلیل مولفه‌های اصلی همراه با چرخش واریماکس، برای پرسشنامه ۸‭OCS‬ عامل " سهل انگاری و تکانشوری "،" وابستگی عاطفی نسبت به اینترنت "،" برجستگی " ،" اشتغال ذهنی " ،"اجتماعی شدن"،"برجستگی"،"احساس خود واقعی"، "تنهایی" و"احساس شخصیت" را استخراج نمودند. علاوه بر این، برای این پرسشنامه دو نوع روایی دیگر محتوایی و افتراقی‭r=۰/۴۵ ‬ و سه نوع پایایی) بازآزمایی (‭(r=۰/۶۲ ‬ همسانی درونی ‭۹۴)‬آلفا‭(=0/‬ و تنصیف ‭(r=۰/۸۸)‬ انجام شد. بهترین نقطه برش بالینی این پرسشنامه‭ ۱۰۹ ‬بود. همچنین تحلیل عاملی برای پرسشنامه‭ ۴ IRPS‬عامل"فقدان کنترل"،"برجستگی"،"تاثیر منفی در زندگی اجتماعی"،"استفاده از اینترنت به جهت کسب اطلاعات بیشتر"را استخراج نمودند. علاوه براین برای این پرسشنامه دو نوع روایی دیگر محتوایی و افتراقی‭r=۰/۴۰ ‬ و سه نوع پایایی) بازآزمایی (‭(r=۰/۶۸ ‬ همسانی درونی ‭۹۲)‬آلفا‭(=0/‬ و تنصیف ‭(r=۰/۹۰)‬ محاسبه شد. بهترین نقطه برش بالینی این پرسشنامه‭ ۴۱ ‬بود.در نهایت برای پرسشنامه ۶‭IAS‬ عامل" تاثیر منفی استفاده از اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی"،"فقدان کنترل "،"صرف زمان بیش از حد در اینترنت"، " تغییر خلق"، "وابستگی عاطفی"، برجستگی" را استخراج نمود. علاوه بر این برای این پرسشنامه دو نوع روایی دیگر محتوایی و افتراقی‭r=۰/۵۸ ‬ و سه نوع پایایی) بازآزمایی ‭(r=۰/۵۲)‬ همسانی درونی ‭۹۵)‬آلفا‭(=0/‬ و تنصیف ‭(r=۰/۹۲)‬ انجام شد. بهترین نقطه برش بالینی این پرسشنامه‭ ۵۲ ‬بود. نتایج حاکی است که پرسشنامه های‭IAS , IRPS , OCS‬ برای پژوهش های مرتبط با اعتیاد به اینترنت، پرسشنامه هایی معتبر و پایا هستند و با توجه به کمبود پرسشنامه براساس فرهنگ داخلی جهت اندازه گیری اعتیاد به اینترنت بکارگیری این پرسشنامه ها ابزاری مناسب برای سنجش اعتیاد به اینترنت در پژوهش های بعدی است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : رفتار اعتیادآور
: اینترنت
: آزمون‌های روانشناسی
: پرسشنامه‌ها
: ویژگی های فردی
: دانشجویان پزشکی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Behavior, Addictive
: Internet
: Psychological Tests
: Questionnaires
: Individuality
: Students, Medical
: Academic Medical Centers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : جنتی فرد، فرشته، همکار طرح
: رضاپور، حسین ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سلمان علوی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۰۷۹‬
تاریخ اتمام : ‭1389/08/20‬
تاریخ شروع : ‭1389/04/02‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)