خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51032
شماره مدرک : ‭ط۲۷۴۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : غلامی، بهاره، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده با سبک های رهبری مدیران گروههای آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ بهاره غلامی، بنفشه غلامی؛ همکار طرح: سوسن بهرامی، راحله تسلیمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۹۹‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه با تاکید فزاینده بر سازمان های یادگیرنده ، دانش و یادگیری از عوامل مهم در سازمانها به حساب می آید و برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان ها به یک امر ضروری انکار ناپذیر تبدیل شده است. نظریه ها و دیدگاه های قدیمی رهبری ( تعیین جهت، تصمیم گیریهای کلیدی) ناشی از جهان بینی عمیق و غیر سیستمیک و فردی است. در یک سازمان یادگیرنده رهبران طراح، ناظر و مربی اند. سازمان یادگیرنده مستلزم نظریه های جدیدی از رهبری است. به کارگیری سازمان یادگیرنده و شیوه های رهبری در دانشگاه ها با توجه به وسعت، تنوع فعالیت ها، اهمیت آنها، پیچیدگی سازمان و...امری ضروری است. از این رو این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده با سبک های رهبری مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است. روش پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری‭۵۹۴ ‬نفر اعضای هیئت علمی بود که از این تعداد‭۲۰۱ ‬نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده و سبک های رهبری چندگانه با ضریب اعتبار‭r1=0/92)‬ و‭(r2=0/85‬بود.تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که:‭۱ ‬) بین مولفه های سازمان یادگیرنده و سبک های رهبری تحولی رابطه معنادار وجود دارد. بیشترین ضریب همبستگی مربوط است به الگوهای ذهن‭(r=0/507)‬ که این همبستگی در‭p<=0/05‬ معنادار است.۲) بین مولفه های سازمان یادگیرنده با سبک رهبری تبادلی رابطه معنادار وجود دارد. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به تفکر سیستمی‭(r=0/414)‬ بود.۲) بین مولفه های سازمان یادگیرنده با سبک رهبری عدم مداخله گر رابطه معنادار وجود دارد. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به الگوهای ذهنی‭(r=0/347)‬بود.۴) بین میانگین نمره های سازمان یادگیرنده با سبک های رهبری چندگانه بر اساس سوابق کار، تحصیلات و سن تفاوت وجود ندارد. با وجود سبک های رهبری ( تحولی، تبادلی، عدم مداخله گر) درمیان مدیران گروه های آموزشی امکان فراهم آوردن بستری مناسب جهت بکارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه فراهم شده است و برخورداری مدیران از سبک های رهبری(تحولی، تبادلی، عدم مداخله گر) ارتباط و مشارکت بیشتر را بین اعضا، مدیران گروه و دیگر بخش ها فراهم نموده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : یادگیری سازمانی
: رهبری
: هیات علمی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: سازمان و مدیریت
: یادگیری
: دانش
: Leadership
: Facaulty
: Academic Medical Center
: Organization and Administration
: Learning
: Knowledge
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : غلامی، بنفشه، مجری طرح
: بهرامی، سوسن، همکار طرح
: تسلیمی، راحله ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : بهاره غلامی، بنفشه غلامی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۱۱۰‬
تاریخ اتمام : ‭1389/03/25‬
تاریخ شروع : ‭1388/06/01‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :