رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی نظام ارجاع در طرح بیمه روستایی روستاها و شهر های منتخب زیر بیست هزار نفر شهر اصفهان با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن‭۱۳۸۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51033
شماره مدرک : ‭ط۲۷۴۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شجری پور موسوی، مسعود، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی نظام ارجاع در طرح بیمه روستایی روستاها و شهر های منتخب زیر بیست هزار نفر شهر اصفهان با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن‭۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ نورا رفیعی، الناز کلانتری؛ محمد حسین یارمحمدیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ج،‭۱۶۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : از آنجایی که در بحث سلامت در پی دسترسی به عدالت هستیم یکی از برنامه هایی که می تواند این امر را پوشش دهد بحث پزشک خانواده است. به طور کلی برنامه پزشک خانواده از برنامه های قابل تقدیر نظام سلامت کشور است. متاسفانه اگر چه در تدوین آن اهداف ارزشمندی پیش بینی شده است،اما در اجرای آن مشکلات فراوانی وجود دارد. بنابراین شناسایی نقاط و فعالیتهایی که می تواند خساراتی را به سیستم تحمیل نموده و یا بقای برنامه را تهدید نماید امری حیاتی می باشد. با شناسایی نقاط شکست این طرح به مدد مدل تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن ، می توان به اجرای هر چه بهتر این برنامه امیدوار بود. مطالعه حاضر توصیفی و از نوع پ‌ژوهش های کاربردی است.در این مطالعه پژوهشگران با ترسیم فرآیند نظام ارجاع فعلی و با استفاده از تکنیک گروهی و بارش افکاربه تعیین حالتهای بالقوه خطاو اثرات ناشی از آن ،تعیین درجات شدت، وقوع، کشف و عدد الویت ریسک پرداختند به این منظور پژوهشگران از کاربرگ استاندارد تجزیه وتحلیل حالت خطا و اثرات ناشی از آن که توسط پژوهشگران متعدد در حوزه سلامت سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن محرز شده و روایی آن به تایید اساتید صاحبنظر رسیده است بهره گرفتند. پس از مشورت با کارشناسان شهری سازمان بیمه خدمات درمانی استان اصفهان اقدامات پیشنهادی بروی خطاهایی که بالاترین عدد الویت ریسک را به خود اختصاص دادند ارائه شد. یافته های حاصل بیانگر آن است که بالاترین و پایین ترین عدد الویت ریسک به ترتیب به میل شخصی بیمه شده به ارجاع و مهر دفترچه توسط پزشک خانواده(خطای پزشک خانواده) با امتیاز‭ ۳۳/۸۳ ‬و عدم ارجاع بیمار نیازمند ارجاع (خطای پزشک خانواده) با امتیاز‭ ۱۲/۸۶‬اختصاص دارد. تقویت نقاط شکست فرایند ارجاع با توجه به شاخص بحرانی در هر سه نوع اشتباه بیمار، پزشک، سازمان و مدیریت شبکه - برنامه ریزی برای کاهش میزان اشتباهات (فرهنگ سازی هرچه بیشتر، آموزش مناسب، گرفتن تعهد مبنی بر برخورد مناسب از افراد خواهان ارجاع و‭-(...‬ طراحی و اجرای اختصاصی تر (برای هر روستا و شهر زیر‭ ۲۰ ‬هزارنفر)این مطالعه به منظور دستیابی به یافته های کاربردی و اختصاصی تر از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش نقاط شکست در فرایند ارجاع می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پزشکان
: عملکرد خانواده
: مشاوره و ارجاع
: بیمه بهداشتی
: خدمات بهداشت روستایی
: برنامه‌ریزی بهداشتی
: Physicians
: Family Practice
: Referral and Consultation
: Insurance, Health
: Rural Health Services
: Health Planing
: Physicians, Family
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یارمحمدیان، محمد حسین، مشاور طرح
: رفیعی، نورا، همکار طرح
: کلانتری، الناز، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مشاور طرح : محمد حسین یارمحمدیان
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۲۵۷‬
تاریخ اتمام : ‭1389/03/22‬
تاریخ شروع : ‭1388/09/22‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۷۴۱موجود‭‬
نظرسنجی