رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی دخالت گیرنده آدنوزین‭A2B‬ در فعال کردن کینازهای وابسته به میتوژن‭( MAPKs )‬ در رده سلولی‭MDA- MB- 468‬ سرطان پستان انسان و نقش آن در تنظیم رشد و تکثیر سلولی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51034
شماره مدرک : ‭ط۲۷۴۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : پنجه‌پور، مجتبی، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی دخالت گیرنده آدنوزین‭A2B‬ در فعال کردن کینازهای وابسته به میتوژن‭( MAPKs )‬ در رده سلولی‭MDA- MB- 468‬ سرطان پستان انسان و نقش آن در تنظیم رشد و تکثیر سلولی [طرح تحقیقاتی]/ مجتبی پنجه‌پور؛ همکاران طرح: مهدی اصغری وسطی کلایی، محسن آنی، حمید میرمحمدصادقی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ط،‭۹۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : آدنوزین از طریق چهار نوع گیرنده مختلف خود اثرات مهمی در رشد و تکثیر سلول‌های سالم و سرطانی دارد. اثرات گوناگون آدنوزین بر روی فرایند میتوژنز می‌تواند با تغییرات در آبشارهای‭MAPK‬ مرتبط باش بنابراین، جهت بررسی دخالت گیرنده‌های آدنوزین در فعال کردن‭MAPK‬ و نقش آن در تنظیم رشد و تکثیر در رده سلولی‭MDA- MB- 468‬ سرطان پستان انسان، گیرنده‌های آدنوزین‭A2B‬ در این رده سلولی مورد بررسی قرار گرفت. رده سلولی‭MDA- MB- 468‬ سرطان پستان انسان‌در شرایط مطلوب و استریل کشت داده شد. با استفاده از روش سنجش‭MTT‬، تعداد و درصد بقاء سلول‌ها پس از کشت آنها در معرض رنجی از غلظت های از‭NECA‬ در مدت زمان‌های‭ ۷۲ ،۴۸ ،۲۴ ‬ساعت مشخص گردید. سپس جهت بررسی ارتباط سیگنال‭MAPK‬ با گیرنده‌های آدنوزین‭A2B‬ و رشد و تکثیر در این سلول‌ها، این گیرنده‌ها را توسط غلظت‌های‭NECA۵۰ mM،۱۰ ،۱ ‬ در سه زمان مختلف‭ ۱۰ ،۵ ‬و‭ ۱۵ ‬دقیقه تحریک نمودیم و با استفاده از تکنیک وسترن بلاتینگ، سطح فسفریلاسیون‭ERK1/2‬ تعیین گردید. مقایسه تعداد و درصد بقاء سلول‌ها نشان داد که سلول‌ها در محدوده غلظت‭ ۱ ‬تا‭ ۳۰ ‬میکرومولار‭NECA‬ تکثیر اندکی داشته اند. طبق مشاهدات حداکثر سطح فسفریلاسیون‭ERK1/2‬ در غلظت‭ ۱۰ ‬میکرومولار‭NECA‬ و مدت زمان‭ ۱۰ ‬دقیقه صورت گرفته است که این نتایج توسط‭PD98059‬ تایید شد. اهمیت افزایش تعداد سلول ها هر چند کم، پس از قرار دادن آنها در محدوده غلظت‭ ۱ ‬تا‭ ۳۰ ‬میکرومولار‭NECA‬ ممکن است ناشی از تحریک گیرنده‌های آدنوزین‭A2B‬ توسط این آگونیست باشد. مهمترین یافته مطالعه حاضر این بود که آگونیست گیرنده آدنوزین‭A2B‬ در غلظت های بیشتر از‭ ۳۰ mM‬بر تکثیر سلول‌ها اثر مهاری دارد. بهرحال، دلیل قطعی این اثر دوگانه هنوز مشخص نبوده و بایستی تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. بنابراین، مطابق تمام مشاهدات این مطالعه گیرنده‌های آدنوزین‭A2B‬ قادر هستند از طریق فسفریلاسیون‭ERK1/2‬ موجب تحریک رشد و تکثیر رده سلولی‭MDA- MB- 468‬ سرطان پستان انسان شوند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : گیرنده‌های پورینرژیک ‮‭P1‬
: آدنوزین
: نورویش های پستان
: Receptors, Purinergic P1
: Adenosine
: Breast Neoplasms
: Mitogen-Activated Protein Kinases
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اصغری وسطی کلایی، مهدی ، همکار طرح
: آنی، محسن ، همکار طرح
: میرمحمدصادقی، حمید، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مجتبی پنجه‌پور
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۴۱۶۵‬
تاریخ اتمام : ‭1388/12/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۷۴۳موجود‭‬
نظرسنجی