خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51040
شماره مدرک : ‭ط۲۷۱۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : علوی، آزاده، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقدار رابطه مولفه‌های سازمان یادگیرنده با کاربرد دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ آزاده علوی؛ همکار طرح: علی صفدریان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۳۹‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده از آنجا ناشی می‌شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، در واقع عدم اطمینان در محیط سازمان ها، فزونی یافته است. در نتیجه سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. یادگیری مهمترین راه بهبود عملکرد در دراز مدت است. در این راستا دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به عنوان مراکز دانش، یادگیری و پرچمداران سلامت جامعه در عصر پیچیدگی و تغییر بایستی به طور مداوم کیفیت فرایندها و فعالیت های خود را با استفاده از رویکرد سازمان یادگیرنده بهبود بخشند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع، از روش کتابخانه‌ای نظیر کتب و مجلات علمی و ... و برای جمع آوری داده‌ها جهت تحلیل و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که روایی و پایایی آن توسط تعدادی از اساتید و متخصصان تائید شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل‭ ۶۲۳ ‬نفر اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین‭ ۱۵۵ ‬نفر توزیع گردیده است. روش تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار‭spss‬، با استفاده از میانگین، انحراف معیار، آزمون‌های‭t‬ تک متغیره، ضریب همبستگی و نیز رگرسیون چند متغیره انجام شده است. بین مولفه‌های سازمان یادگیرنده و کاربرد دانش در دانشگاه مورد مطالعه رابطه وجود دارد و از بین مولفه‌های سازمان یادگیرنده، بهترین پیش بینی کننده کاربرد دانش با توجه به نتایج رگرسیون چند گانه، کار تیمی با میانگین‭ ۲/۶۵ ‬و انحراف معیار‭ ۰/۷۵۴ ‬و رهبری با میانگین‭ ۲/۶۱ ‬و انحراف معیار‭ ۰/۵۱۹ ‬می‌باشد. براساس ضریب تعیین، کار تیمی به تنهایی‭ ۲۰ ‬درصد واریانس کاربرد دانش را تبیین می کند و با ورود متغیر رهبری میزان واریانس تبیین شده به‭ ۲۵ ‬درصد افزایش می‌یابد. هدف از این پژوهش بررسی مقدار رابطه مولفه‌های سازمان یادگیرنده بر کاربرد دانش می‌باشد و نتایج حاصله نیز موید این موضوع است که همه‌ی این مولفه‌ها تاثیر مثبتی بر کاربرد دانش در دانشگاه مورد مطالعه می‌گذارد و رابطه‌ی آماری معنی داری نیز بین آنها وجود دارد، بنابراین با استفاده از نتایج بدست آمده بایستی تاکید بیشتر بر نقاط قوت این رابطه مانند حمایت گسترده اعضای هیات علمی از آرمان و رسالت دانشگاه داشت زیرا میانگین پاسخ های به دست آمده از همه روابط بیشتر بوده و تاثیر بسیار زیادی نیز بر کاربرد دانش دارد. از طرف دیگر نتایج حاصله حاکی از آن است که کمترین مقدار رابطه مربوط به دیدگاه مشترک مدیران ارشد، اعضای هیات علمی و کارکنان نسبت به کاری که باید انجام گیرد می‌باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : یادگیری سازمانی
: یادگیری
: سازمان و مدیریت
: دانش
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Learning
: Organization and Administration
: Knowledge
: Academic Medical Centers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صفدریان، علی ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : آزاده علوی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۱۲۲‬
تاریخ اتمام : ‭1388/11/15‬
تاریخ شروع : ‭1388/06/16‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)