رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی شیوع آلودگی به ویروس سایتومگالوویروس در استان اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51051
شماره مدرک : ‭ط۲۷۵۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مصطفوی، ناصرالدین، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی شیوع آلودگی به ویروس سایتومگالوویروس در استان اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ ناصرالدین مصطفوی، اسما صالحی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری.
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صالحی، اسما، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : ناصرالدین مصطفوی، اسما صالحی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی