رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میانگین درصد تولید سیتوکین‭IFN- r‬ در سلول های‭TCD8 +/TCD3+‬ در پاسخ به سیتومگالوویروس در زنان با سقط مکرر خود به خودی و مقایسه آن با گروه کنترل "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51052
شماره مدرک : ‭ط۲۷۶۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : تارخیان، بتول، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی میانگین درصد تولید سیتوکین‭IFN- r‬ در سلول های‭TCD8 +/TCD3+‬ در پاسخ به سیتومگالوویروس در زنان با سقط مکرر خود به خودی و مقایسه آن با گروه کنترل [طرح تحقیقاتی]/ بتول تارخیان، رویا شرکت
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری.
يادداشتهاي کلي : پروپوزال
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : شرکت، رویا، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : بتول تارخیان، رویا شرکت
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی