رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل سیپ:‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51065
شماره مدرک : ‭ط۲۷۷۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : برات‌پور، سارا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل سیپ:‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مجریان طرح: سارا برات‌پور، حانیه‌السادات سجادی، محمد باقر محبی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭۵۷‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه یکی از معضلاتی که سازمان ها به آن مبتلا هستند مشکل نیروی انسانی و ناتوانی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به ویژه در سطوح کارشناسی و تخصصی است. این امر سبب کاهش بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت عرصه های ملی و بین المللی گردید ه است. متداول ترین راه برای برطرف ساختن این مشکل به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است. شناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت استقرار نظام پیشنهادات است که عاملی موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان است. اهمیت ارزیابی نظام به منظور بهبود و توسعه محقق را برآن داشت تا با استفاده از مدل سیپ کارکرد این نظام را بررسی نماید. مطالعه توصیفی حاضر به صورت مقطعی در سال‭ ۱۳۸۶ ‬انجام گرفت. کلیه اعضای شورای سیاستگزاری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات و اعضای شورای تخصصی و عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جامعه اطلاعات را تشکیل دادند که با توجه به محدود بودن نمونه گیری انجام نشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خودساخته بود که روایی و پایایی آن تایید گشت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار‭spss‬ و براساس اهداف پژوهش تجزیه وتحلیل شد. تحلیل اطلاعات نشان داد حدود‭ ۹۱ ‬درصد افراد عملکرد نظام مذکور را در مجموع متوسط ارزیابی کردند. میانگین امتیاز عملکرد نظام مذکور نیز‭ ۵۰/۴۷ ‬مثبت و منفی‭ ۱۴/۸ ‬بود که براساس آن می توان ادعا کرد عملکرد نظام متوسط بوده است. مقایسه میانگین امتیاز ابعاد چهارگانه مدل سیپ مبین آن است که بعد درون داد بیشترین امتیاز را کسب نمود. در رده های بعدی نیز به ترتیب ارزیابی در ابعاد فرایند، نتایج اجرا و پیش زمینه قرار داشت. یافته های نشان داد تهیه و طراحی برنامه های اعطای پاداش و تلاش در جهت تسریع و تسهیل پرداخت به کارکنانی که پیشنهادات ارزنده و کاربردی ارائه می نمایند واطلاع رسانی در خصوص روند اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات و تاثیرات نتایج آن از مهمترین راهکارهایی است که می توان در جهت افزایش میزان مشارکت کارکنان و اجرای موفق وپایدارتر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در دانشگاه از آن بهره جست
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت- مشارکت کارمندان
: سازمان و مدیریت
: خلاقیت
: فنون برنامه‌ریزی
: Management- Employee participation
: Organization and Administration
: Creativeness
: Planing Techniques
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : سجادی، حانیه‌السادات ، مجری طرح
: محبی، محمدباقر، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دفتر پژوهش های کاربردی حوزه معاونت پشتیبانی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مجریان طرح: سارا برات‌پور، حانیه‌السادات سجادی، محمد باقر محبی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۷۰۹۳‬
تاریخ اتمام : ‭1388/03/07‬
تاریخ شروع : ‭1387/07/07‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی