خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51089
شماره مدرک : ‭ط۲۸۰۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صوابی اصفهانی، میترا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی نمره خوداطمینانی شیردهی و ارتباط آن با طول مدت و روش های شیر دهی در شش ماه پس از زایمان مادران مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ میترا صوابی اصفهانی؛ همکارطرح: ناهید فتحی زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮ذ،‭۷۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : شیر مادر نه تنها یک روش تغذیه ای ایده آل برای کودک است بلکه سبب محافظت او در مقابل بعضی بیماری ها می شود بطوریکه قطع های زود هنگام شیر مادر با افزایش بیماری و مرگ ومیر کودکان همراه است. لذا آگاهی مراقبین بهداشتی از تداوم پایین شیر هی در مادران در معرض خطر بر اساس معیارهای قابل تغییر سبب شروع انجام مداخلات هدفدار میگردد.یکی از متغیرهای قابل تغییر مطرح شده خود اطمینانی شیردهی مادران می باشد. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی نمره خود اطمینانی شیردهی و ارتباط آن با روش و طول مدت شیردهی بوده است.این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی آینده نگر است . جامعه پژوهش ، کلیه مادران شیرده بستری در بخش های مامایی بیمارستانهای منتخب بوده که با روش نمونه گ‌یری آسان انتخاب شده بودند. انتخاب بیمارستانهای بصورت تصادفی بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط‭ ۲۹۱ ‬مادر تکمیل شد. در این پژوهش معیارهای ورود به مطالعه شامل سن بالای‭ ۱۶ ‬سال، انجام زایمان ترم( هفته‭۳۷-۴۲ ‬)، عدم سابقه حاملگی پرخطر و عدم نیاز به مراقبت ویژه برای مادر یا فرزند بعد از زایمان بوده است. نمره خود اطمینانی شیردهی مادران در زمان بستری در بیمارستان بررسی شد و جهت کسب داده های مربوط به روش و طول مدت شیردهی ، با این مادران در ماههای اول و ششم بعد از زایمان، از طریق تلفن تماس گرفته شد و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و نرم افزار‭SPSS‬ مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. برآورد میانیگین نمره خود اطمینانی شیردهی‭ ۸۰/۰۵ ‬مثبت ومنفی‭ ۱۳/۰۶ ‬بوده است. همچنین پس از‭ ۱ ‬ماه از زایمان بترتیب‭ ۰/۷ ،۶/۲ ،۹۳/۱ ‬از مادران شیردهی انحصاری، شیردهی همراه با فرمولا یا سایر ترکیبات و قطع شیردهی داشته اند که‭ ۶ ‬ماه بعد از زایمان به مقادیر‭ ۱۲ ،۸۶/۳ ‬و‭ ۱/۷‬رسیده است. اگرچه در یک ماه بعد از زایمان، میانیگین نمره خود اطمینانی شیردهی بین مادرانی که شیردهی انحصاری داشته اند‭ ۸۰/۳۲)‬مثبت ومنفی‭۱۳/۳۴ ‬) و افرادی که شیر دهی همراه با فرمولا یا سایر ترکیبات داشته اند‭ ۷۷/۴۲)‬مثبت ومنفی‭۹/۷۴ ‬) متفاوت بوده است ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبوده است‭T= 1.11)‬ و‭. (P=0.13‬ اما در ماه ششم، مادرانی که شیردهی انحصاری داشته اند از میانگین نمره خود اطمینانی بالاتری نسبت به مادرانی که شیردهی همراه با فرمولا یا سایر ترکیبات داشته اند، برخورداربوده اند‭ ۷۶/۰۷)‬مثبت و منفی‭ ۱۰/۶ ‬و‭ ۸۰/۷ ‬مثبت ومنفی‭۱۳/۳۵ ‬) که ازنظر آماری معنی دار مشاهده شده است‭T= 2/15)‬ و‭.(P=.016‬از طرفی با استفاده از آزمون پیرسون ارتباط معنی داری از نظر آماری بین نمره خود اطمینانی شیردهی و طول مدت شیردهی در ماه اول‭.042)‬ و‭(p=.0429‬ وماه ششم‭.089 )‬ و‭( P=.132‬مشاهده نگردید. یافته های این مطالعه نمره خود اطمینانی وطول مدت شیردهی انحصاری بالایی را در مقایسه با بعضی کشورها نشان می دهد که شاید برگرفته از بکارگیری اقدامات انجام شده منجمله استراتژی بیمارستانهای دوستدار کودک و اعتقادات ومسائل فرهنگی ایرانیان مبنی بر توصیه شیردهی تا دو سال به مادران باشد. از آنجا که یافته های مطالعه حاضر نشان داد که نمره خود اطمینانی شیردهی با روش شیردهی در طولانی مدت ارتباط دارد لذا شاید ارزیابی نمره خود اطمینانی شیردهی د رمادران شیرده بتواند شاغلین بهداشتی را جهت پیشگیری از قطع شیردهی انحصاری مشاور وپی گیری های مناسب یاری نماید
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : شیردهی
: تغذیه با شیر مادر
: شیرمادر
: تغذیه نوزاد
: خود پنداره
: Breasrt Feeding
: Lactation
: Milk,Human
: Infant Nutrition
: Self Concept
: Self Efficacy
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : فتحی زاده، ناهید، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : میترا صوابی اصفهانی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات وفناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۰۸۷‬
تاریخ اتمام : ‭1390/08/10‬
تاریخ شروع : ‭1388/06/01‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)