خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51098
شماره مدرک : ‭ط۲۸۰۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نوری، ابوالقاسم، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش میانجی تناسب فرد- محیط در رابطه بین انگیزش کارکنان بخش دولتی و بروندادهای هم بسته سازمانی و سلامت عمومی در پرستاران بیمارستانهای دولتی شهرستان اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬. [طرح تحقیقاتی]/ ابوالقاسم نوری؛ همکار طرح: علی ناصری محمدآبادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۹۵‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تناسب فرد - محیط (تناسب فرد- سازمان ، تناسب فرد-شغل، تناسب فرد- گروه و تناسب فرد- حرفه) در رابطه میان انگیزش خدمت به خلق و برون دادهای سازمانی ( عملکرد شغلی، تعهد عاطفی، تمایل به ترک خدمت و سلامت عمومی روان) در پرستاران بیمارستانهای دولتی اصفهان انجام شد.این پژوهش از نوع رابطه ای - مقایسه ای است. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه و با توجه به نسبتهای حجمی به تعداد‭ ۱۰۳ ‬نفر در نظر گرفته شد. ابزارهای تحقیق، شامل پرسشنامه های انگیزش خدمت به خلق با پایایی‭۰/۸۴ ‬، پرسشنامه تناسب فرد- سازمان با پایایی‭ ۰/۷۵ ‬، پرسشنامه فرد- شغل با پایایی‭۰/۸۳‬، پرسشنامه تناسب فرد- گروه با پایایی‭۰/۷۰ ‬، پرسشنامه تناسب فرد- حرفه‭۰/۶۵ ‬،پرسشنامه خود گزارش دهی عملکرد شغلی ،پرسشنامه رضایت شغلی کلی با پایایی‭۰/۷۴ ‬، پرسشنامه تعهد عاطفی سازمانی با پایایی‭۰/۶۸ ‬، پرسشنامه تمایل به ترک خدمت با پایایی‭ ۰/۷۴ ‬و پرسشنامه سلامت عمومی برای سنجش متغیرها استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی ( همبستگی، تحلیل رگرسیون، تحلیل میانجی) و نرم افزا‭SPSS 18‬ استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین انگیزش خدمت به خلق و عملکرد شغلی وهمچنین انگیزش خدمت به خلق و تمایل به ترک خدمت رابطه وجود ندارد‭( p<0.05)‬ و میان انگیزش خدمت به خلق با رضایت شغلی انگیزش خدمت به خلق و تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد‭.(p< 0.01)‬ نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل میانجی نشان داد متغیرهای تناسب فرد - سازمان، تناسب فرد- شغل ، تناسب فرد- گروه، وتناسب فرد- حرفه میانجی رابطه میان انگیزش خدمت به خلق و رضایت شغلی، تعهد عاطفی و سلامت عمومی بوده اند. نقش میانجی این متغیرها در رابطه میان انگیزش در بخش دولتی با عملکرد شغلی و تمایل به ترک خدمت معنادار نبود‭. (p<0.01)‬ با توجه به نقش میانجی متغیرهای تناسب فرد- محیط، اگر مدیران بتوانند زمینه سازمانی خود را به گونه ای فراهم نمایند که تناسب افراد با محیط کاریشان تقویت گردد، می توانند از مزایای کار افرادی که برای فعالیت در جهت ارائه خدمات عمومی با انگیزه شده اند بهره مند گردند. مدیران باید ویژگیهای مشاغل و سمتهای موجود در سازمان خود و همچنین شناسایی عوامل و فاکتورهای تشکیل دهنده و موقر بر محیط سازمانی و گروههای کاری را شناسایی کنند و با توجه به ویژگیهای فردی وشخصیتی کارمندان آنها را در مشاغلی به کار گمارند که در مجموع رضایت، سلامت و بهره وری آنها در نتیجه تناسب بهینه با آن شغل به بالاترین حد ممکن رسد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : انگیزش
: پرستاران بیمارستانی
: بیمارستان های دولتی
: تجزیه تحلیل عملکرد شغلی
: کارآئی سازمانی
: Motivation
: Nursing Staff, Hospital
: Hospitals, Public
: Task Performance and Analysis
: Efficiency, Organizational
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ناصری محمد آبادی، علی ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : ابوالقاسم نوری
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۳۰۴‬
تاریخ اتمام : ‭1390/07/20‬
تاریخ شروع : ‭1389/12/22‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :