رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی پرسید بر آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه‌ای مرتبط با کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی‭۸۸ -۸۹ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51106
شماره مدرک : ‭ط۲۸۱۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شهنازی، حسین، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی پرسید بر آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه‌ای مرتبط با کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی‭۸۸ -۸۹ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ حسین شهنازی؛ همکاران طرح: مطهره تبر اصفهانی، اعظم محمودی، اکبر حسن زاده، عبدالرحمان چرکزی، میترا مودی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات وفناوری، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۹۲‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : فقر آهن یکی از شایعترین اختلالات تغذیه‌ای در سراسر جهان است. این عارضه به دلیل کمبود آهن در دسترس به منظور تأمین نیازهای فیزیولوژیک فرد ایجاد می گردد. برآوردهای انجام شده در این زمینه نشان می دهد که بیش از‭ ۲ ‬بیلیون نفر از مردم جهان از کمبود آهن رنج می برند. دختران نوجوان از جمله گروههای آسیب پذیر ی هستند که بخش عمده ای از مبتلایان به فقر آهن و کم خونی ناشی از آن را تشکیل می دهند. در این مطالعه نیمه تجربی ، تعداد‭ ۱۲۶‬نفر(‭ ۶۳ ‬نفر در گروه مورد و‭ ۶۳ ‬نفر در گروه شاهد) دانش آموز مقطع دوم راهنمایی شهر اصفهان از طریق نمونه گیری چند مرحله‌ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بود که بر اساس سازه های الگوی پرسید تهیه شد که در سه مرحله قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله آموزشی توسط دانش آموزان تکمیل گردید. به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمونهای آماری کای اسکوئر،‭T‬ زوجی،‭T‬ مستقل و آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات استفاده گردید. نتایج نشان داد که پس از مداخله آموزشی در گروه مورد نسبت به گروه شاهد میانگین نمره آگاهی‭(P<0/001)‬ و میانگین نمره نگرش‭(P<0/001)‬ به عنوان عوامل مستعد کننده، استفاده از منابع آموزشی، تشکیل کلاس آموزشی و شرکت در کلاس آموزشی به عنوان عوامل قادر کننده و تشویق معلمین به عنوان فاکتور تقویت کننده افزایش معنی دار یافته‌اند. نتایج فوق نشان دهند تاثیر مثبت برنامه مداخله آموزشی براساس الگوی پرسید و اجزای اصلی آن در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از کم خونی فقر آهن در جامعه مورد مطالعه می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ۱. رفتار تغذیه‌ای- آموزش.- کلیدواژه‌ها: تغذیه
: کم خونی فقر آهن
: دانش، نگرش، عملکرد
: نوجوانی
: دانش آموزان
: Nutrition
: Anemia, Iron- Deficency
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Adolescence
: School's Students
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : تبراصفهانی، مطهره، همکار طرح
: محمودی، اعظم، همکار طرح
: حسن زاده، اکبر، همکارطرح
: چرکزی، عبدالرحمن، همکار طرح
: مودی، میترا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات وفناوری
: معاونت غذا و دارو
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسین شهنازی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۲۲۳‬
تاریخ اتمام : ‭1390/02/01‬
تاریخ شروع : ‭1389/02/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه معاونت دارو و غذا
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
معاونت دارو و غذا۲۸۱۵موجود‭‬
نظرسنجی