خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51110
شماره مدرک : ‭ط۲۸۱۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کوثری اصفهان، رها
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقایسه ای موفقیت بالینی چند تکنیک مختلف بازسازی دندانهای قدامی شیری به شدت تخریب شده [طرح تحقیقاتی]/ رها کوثری اصفهان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت تحقیقات وفناوری.
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
: نتیجه گیری
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : ترمیم دندانهای قدامی شیری با تاج به شدت تخریب شده همواره یکی از چالش برانگیزترین تصمیم گیری های درمانی در دندانپزشکی کودکان بوده است .هدف از انجام این مطالعه، مقایسة موفقیت بالینی یک روش جدید) ترمیم به کمک پست فلزی معکوس (با دو روش متداول بازسازی اینگونه دندانها بود.مواد و روشها :برای انجام این کارآزمایی بالینی، پس از درمان پالپکتومی‭161‬ دندان قدامی شیری به شدت تخریب شده فک بالا، در‭54‬ کودک‭2 - 4‬ساله، تاج دندانها به صورت تصادفی به سه روش مختلف) ترمیم به کمک کامپوزیت پست، فایبرپست، یا پست فلزی معکوس (بازسازی شد .دندانها به صورت دوسوکور از لحاظ تغییر رنگ مارژینال، تطابق رنگ و ترانسلوسنسی ، شکستگی ماده ترمیم و گیر، تطابق لبه ای ترمیم، و یکپارچگی دندان در فواصل‭3 , 6 , 9‬ و‭12‬ ماه پس از ترمیم، طبق معیارهای‭FDI‬بررسی شدند .نتایج به دست آمده از سه گروه با آزمونهای ناپارامتریک کروسکال والیس و من ویتنی در نرم افزار آماری‭11.5 SPSS‬ در سطح معنی داری‭95/0‬ مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها :از نظر شکستگی مادة ترمیمی و گیر رستوریشن، تفاوت معنی داری بین سه گروه در پیگیری‭12‬ ماهه مشاهده شد‭(005/0 = Pvalue).‬ این تفاوت بین گروه کامپوزیت پست و فایبرپست‭(004/0 = Pvalue)‬ و همینطور بین گروه فایبرپست و پست معکوس‭(015/0 = Pvalue)‬معنی دار بود، درحالیکه بین گروه کامپوزیت پست و پست معکوس تفاوت معنی داری یافت نشد‭(644/0 = Pvalue).‬ درصد ترمیمهای قابل قبول بر اساس معیارهای‭FDI‬ پس از یک سال به ترتیب در گروههای کامپوزیت پست، فایبرپست و پست معکوس،‭7/97 , 4/84‬ و‭6/89‬ بود.نتیجه گیری :با در نظر گرفتن محدودیت های این مطالعه، به نظر می رسد کاربرد روش پست معکوس‭(RMPT)‬ با توجه به نتایج بالینی قابل قبول در مطالعه حاضر و آسان، سریع، کم هزینه و قابل اجرا بودن آن توسط همة دندانپزشکان، می تواند در بازسازی دندانهای قدامی شیری به شدت تخریب شده به عنوان نوعی روش درمانی در نظر گرفته شود .بدیهی است که کاربرد دو روش درمانی دیگر نیز به عنوان روش های قابل قبول با درصد موفقیت بالا، به دندانپزشکان قابل توصیه می باشند .پژوهش های بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : رها کوثری اصفهان
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
تاریخ اتمام : ‭1388/02/31‬
تاریخ شروع : ‭1391/03/31‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)