خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51121
شماره مدرک : ‭ط۲۸۲۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اشرفی ریزی، حسن، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ حسن اشرفی ریزی؛ همکاران طرح: مرتضی امرایی، احمد پاپی، سوسن بهرامی، راحله سموعی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮ک،‭۱۳۰‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : قابلیت های مربوط به هوش هیجانی در دهه های اخیر، توجه بسیاری از سازمان ها و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. هوش هیجانی زمینه ای مناسب برای ساختن محیطی مطلوب برای برقراری ارتباط موثر می باشد تا به وسیله آن مراجعین بتوانند آزادانه نیازهای اطلاعاتی خود را برای کسب حمایت از سوی کتابداران مطرح کنند. هدف این مطالعه تعیین رابطه هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬بوده است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد مهارت های ارتباطی کویین دام و هوش هیجانی شرینک می باشد. جامعه آماری آن، شامل‭ ۱۱۷ ‬نفر کتابدار کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬می باشد و روش نمونه گیری سرشماری است. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر‭۰/۸۶ ‬و‭ ۰/۹۲ ‬تایید گردید. روش گردآوری داده ها، به شکل مراجعه حضوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار‭spss‬، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. میانگین هوش هیجانی و مولفه های مربوط به آن در دانشگاه اصفهان و هم چنین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمتر از سطح متوسط ولی مولفه خود انگیزی در کتابداران دانشگاه اصفهان بیش تر از سطح متوسط بود. میانگین کلیه ی ابعاد مهارت های ارتباطی در دانشگاه اصفهان و هم چنین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیش تر از سطح متوسط بوده است. هم چنین بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران در دانشگا اصفهان‭(r=0/525, sig= 0/000)‬و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‭(r= 0/515, sig= 0/000)‬ ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور کلی بین متغیرهای مهارت های ارتباطی و هوش هیجانی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ویژگی های جمعیت شناختی ( جنس، سن، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت) ارتباط معناداری وجود نداشت. پژوهش حاضر نشان داد بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی هوش هیجانی بالای کتابداران، منجر به برقراری ارتباط مناسب با مراجعین می گردد. کتابداری که توانایی های لازم برای هوش هیجانی را در اختیار داشته باشد، خدمات را به گونه ای عرضه می کند که موجب رضایت مندی بیشتر از سوی مراجعین می شود. پس می توان نتیجه گرفت که یکی از مولفه های اساسی برقراری ارتباط مناسب کتابداران با مراجعین برخورداری از سطح مطلوب هوش هیجانی می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : کتابداران
: هوش
: ارتباط
: کتابخانه‌ها
: Librarian
: Intelligence
: Communication
: Libraries
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : امرایی، مرتضی ، همکار طرح
: بهرامی، سوسن ، همکار طرح
: سموعی، راحله ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسن اشرفی ریزی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۳۹۰۰۲۷‬
تاریخ اتمام : ‭1390/07/06‬
تاریخ شروع : ‭1389/12/11‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :