رکورد قبلیرکورد بعدی

" بومی سازی پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‭ ۱۳۸۹ ‬( بررسی روایی، پایایی و تحلیل عاملی پرسشنامه) "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51138
شماره مدرک : ‭ط۲۸۴۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : علوی، سلمان، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بومی سازی پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‭ ۱۳۸۹ ‬( بررسی روایی، پایایی و تحلیل عاملی پرسشنامه) [طرح تحقیقاتی]/ سلمان علوی؛ همکاران: فرشته جنتی فرد، حسین رضاپور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮و،‭۵۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : منابع انسانی از ارکان مهم هر سازمانی به شمار می آید و همواره مورد تاکید صاحب نظران در مدیریت منابع انسانی بوده است. در زمینه انگیزش شغلی نظرات مختلفی نظیر نظریه دوعاملی ( انگیزشی - بهداشتی) هرزبرگ، آرجی، مک کلند، نظریه انتظار، نظریه تقویت رفتار و غیره مطرح شده است که هر کدام از زوایای مختلف این مسئله را مطرح کرده‌اند. نظریه انتظار یکی از جامع‌ترین و جدیدترین نظریه‌های انگیزش است. پرسشنامه هاکمن یکی از این پرسشنامه ها است که براساس تئوری انتظار ساخته شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. پژوهش متشکل از‭ ۲۰۰ ‬نفر از کلیه کارکنان است که به روش نمونه‌برداری سهیمه‌ای انتخاب شدند سپس پرسشنامه عوامل انگیزش شغلی هاکمن براساس نظریه معتبر انتظار به همراه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه انگیزش شغلی محقق ساخته، توسط هر فرد تکمیل شد. پس از جمع‌آوری و نمره‌گذاری پرسشنامه‌ها ویژگی های این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی، همسانی درونی، تنصیف و استفاده از منحنی راک‭( Roc curve )‬ با استفاده از نرم‌افزار‭spss‬ محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشانگر آن است که آزمون انگیزش شغلی هاکمن به روش تحلیل عاملی از طریق تحلیل مولفه‌های اصلی همراه با چرخش واریماکس، دارای هشت عامل عملکرد شغلی عامل اهمیت پاداش شغلی عامل شانس برای ارتقاء شغلی، عامل پاداش معنوی عامل بهره‌وری و موفقیت آمیز بودن شغل، عامل نقش محیط فیزیکی، عامل نقش مهارت های شغلی و عامل نقش همکاران می‌باشد. علاوه بر این برای این مقیاس دو نوع روایی دیگر ( محتوایی و افتراقی (‭(r =۰/۷۶ ‬ و دو نوع پایایی ( همسانی درونی (‭( a =۰/۸۴ ‬ و تنصیف ‭(r =۰/۶۰)‬ مورد سنجش قرار گرفت که نشان دهنده روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه است. بهترین نقطه برش این پرسشنامه‭ ۱۶۸ ‬است که شاخص روانسنجی بالایی را دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن برای پژوهش های مرتبط با رفتارسازمانی ( انگیزش شغلی) یک پرسشنامه پایا و روا است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : انگیزش
: آزمون‌های روانشناسی
: پرسشنامه‌ها
: ویژگی های فردی
: کارکنان اداری
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: Motivation
: Psychological Tests
: Questionnaires
: Individuality
: Administrative Personnel
: Academic Medical Centers
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : جنتی فرد، فرشته، همکار طرح
: رضاپور، حسین ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سلمان علوی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۱۲۷‬
تاریخ اتمام : ‭1390/03/19‬
تاریخ شروع : ‭1389/06/17‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۸۴۲موجود‭‬
نظرسنجی