خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51158
شماره مدرک : ‭ط۲۸۶۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : گلی، محمد، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : شناسایی باکتری های عامل ورم پستان تحت بالینی در گاوداری های صنعتی استان اصفهان به روش واکنش زنجیره ای پلیمر از چندگانه [طرح تحقیقاتی]/ محمد گلی؛ همکاران طرح: رضا ندایی نیا، پویا محمودیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮م،‭۵۴‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : ورم پستان در تمامی پستانداران دیده می‌شود و به التهاب بافت پارانشیم غدد پستانی فته می‌شود که باعث تغییرات پاتولوژیکی در دام و فیزیکوشیمیائی شیر از جمله تغییر رنگ، افزایش سوماتیک سل، کاهش چربی، کازئین، لاکتوز و تولید شیر و افزایش کلروز و قلیائیت، گلیکوژن و پروتئین های سرمی شیر می‌شود و از جنبه اقتصادی منجر به دور ریختن شیر، تولید کم، افزایش حذف دام، هزینه درمان و دامپزشکی می‌شود. گاوداری های سطح استان در سطح صنعتی که در سه زیر سطح زایمان اول، سوم و پنجم که از هر تیمار‭ ۱۰ ‬دام با‭ ۴ ‬کارتیه انتخاب می‌شود بطوریکه تعداد کل نمونه ها می‌باشد. روش نمونه‌گیری از گاوهایی که علائم ورم پستان بالینی ندارند. پس از انتخاب دامداری ها و حذف گاوهای ورم پستانی از نوع بالینی اقدام به شناسایی تعداد زایمان گاوهای هلشتاین موجود کرده و تمام نمونه‌گیری ها در دوشش صبح در شرایط کاملا بهداشتی پس از دوشش اولیه از هر چهار کارتیه صورت می‌گیرد. هر نمونه به دو بخش‭ ۱۰ ‬سی سی تقسیم می‌شود که یکی تحت شرایط دمایی‭۲۰ ‬- برای استخراج‭DNA‬ و انجام آزمون‭M-PCR‬ و دیگری تحت شرایط دمایی‭C‬ برای رنگامیزی سلول های سوماتیک جهت تشخیص پروفایل کمی و کیفی گلبول های سفید، حمل می‌شود. زایمان سوم بیشترین میزان آلودگی را به خود اختصاص داده است و در تمامی موارد، زایمان اول دارای کمترین میزان آلودگی است و آلودگی زایمان سوم نسبت به زایمان اول به طور معنی داری افزایش می‌یابد ولی در زایمان پنجم میزان آلودگی به طور نامحسوسی نسبت به زایمان سوم کاهش می‌یابد. در بین پاتوژن های عامل ورم پستان تحت بالینی در دامداری های صنعتی با کاهش تعداد زایمان سهم پاتوژن‌های محیطی ( اشرشیاکولی و استرپتوکوکوس یوبریس) بیشتر و سهم پاتوژن های مسری ( استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه) کاهش می‌یابد و برعکس با افزایش تعداد زایمان، سهم پاتوژن‌های محیطی کاهش و میزان اثرگذاری پاتوژن‌های مسری افزایش می‌یابد و این موضوع در دامداری های سنتی و نیمه صنعتی که بهداشت فردی به خوبی رعایت نمی‌شود فاجعه آمیز خواهد بود. در کل از بین پاتوژن های محیطی استرپتوکوکوس یوبریس بیشترین شیوع و در بین پاتوژن های مسری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه بیشترین شیوع و برعکس استرپتوکوکوس آگالاکتیه و استافیلوکوکوس اورئوس کمترین شیوع را دارااست. برای پاتوژن های محیطی تقریبا تمامی کارتیه ها به یک نسبت آلوده هستند در حالیکه برای پاتوژن های مسری، کارتیه های دوم و چهارم نسبت به کارتیه های اول و سوم به آلوده شدن مستعدتر می‌باشد و با توجه به این که حدود‭ ۶۰ ‬درصد شیر تولیدی توسط کارتیه های عقبی تولید می شود، این موضوع می‌تواند به زیان اقتصادی تولید شیر، تمام شود لذا رعایت موازین بهداشتی از جنبه مهار پاتوژن های مسری می تواند حائز اهمیت باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اشریشیاکولی
: استرپتوکوک
: بیماری های دامی
: بیماری های پستان
: باکتری ها- بیماری زایی
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: Escherichia coli
: Streptococcus
: ANIMAL DISEASES
: Breast Diseases
: Bacteria- pathogencity
: Polymerase Chain Reaction
: Mastitis
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ندایی نیا، رضا، همکار طرح
: محمودیان، پویا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمد گلی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۸۰۲۵‬
تاریخ اتمام : ‭1390/02/02‬
تاریخ شروع : ‭1388/01/01‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :