خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51182
شماره مدرک : ‭ط۲۸۹۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اثنی عشری، حسین، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی آگاهی و آمادگی پرسنل ستادی دانشگاه و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه در سال‭۱۳۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ حسین اثنی عشری؛ همکاران طرح: نسیم دانا، هلدا قربانی، مرجان منصوریان، ماهان محمدی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۸۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : یکی از بخشهایی که در هنگام بروز حوادث مورد توجه است، واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی و بهداشتی است. لذا برنامه ریزی، مدیریت و آگاهی در برخورد مناسب با یک حادثه در این مراکز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین ضروریست که وضعیت موجود، اطلاعات و میزان آگاهی پرسنل واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشتی، درمانی در بخشهای مختلف صف و ستادی در برخورد با بلایا به خوبی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای کاهش آثار سوء بلایا مدنظر قرار گیرد. از این رو محقق در این مطالعه به بررسی آگاهی و آمادگی پرسنل شاغل در بخش ستادی و مراکز آموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است و در نهایت جهت افزایش توانایی و آگاهی افراد مذکور پیشنهادات و راهکارهای عملی ارائه نموده است. نوع مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی و در سال‭ ۱۳۸۸ ‬انجام گرفت. جامعه هدف کلیه پرسنل شاغل در حوزه ستادی دانشگاه (شامل‭ ۴ ‬معاونت و حوزه ریاست) و‭ ۱۱ ‬بیمارستان تحت پوشش دانشگاه می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی است و حجم نمونه معادل‭ ۱۰۶۰ ‬نفر می باشد که از این تعداد‭ ۱۳۳ ‬نفر مربوط به حوزه ستادی و‭ ۸۹۸ ‬نفر مربوط به بیمارستان ها می باشند. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه‭ ۴۵ ‬سوالی بسته محقق ساخت انجام گرفت که برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی از روایی محتوایی صوری استفاده شد، همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر‭ ۰/۸۹ ‬محاسبه گردید. برای امتیازدهی به پرسشنامه از مقیاس‭ ۱ ‬تا‭ ۳ ‬و از طبقه بندی لیکرت استفاده شد. به این ترتیب که امتیازات‭ ۱ ‬(ضعیف)،‭ ۲ ‬(متوسط)،‭ ۳ ‬(خوب) رتبه بندی شدند. ضمنا جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار‭spss‬ و آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و به منظور تایید و یا رد فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی (آزمون‭(t‬ استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که به طور کلی میانگین نمره آگاهی پرسنل ستادی دانشگاه و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در مراحل مختلف مدیریت بحران شامل اقدامات قبل، حین و بعد از بروز حوادث غیرمترقبه به ترتیب‭ ۱۲/۶ ، ۱۸/۳ ‬و‭ ۱۰/۴ ‬و همچنین میانگین نمره آمادگی پرسنل ستادی دانشگاه و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در مراحل مختلف مدیریت بحران شامل اقدامات قبل، حین و بعد از بروز حوادث غیرمترقبه به ترتیب‭ ۱۲ ،۱۷/۲ ‬و‭ ۹/۹ ‬می باشد. در کل آگاهی پرسنل شاغل در مراکز درمانی و ستادی خوب ارزیابی شد ولی آمادگی این افراد در سطح متوسطی قرار داشت. در مقایسه نمره آگاهی و آمادگی پرسنل ستادی و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در مراحل مختلف بحران (قبل، حین و بعد از بروز حوادث غیرمترقبه) اختلاف معنی داری وجود دارد، به غیر از مقایسه نمره آمادگی پرسنل ستادی و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در زمان بعد از بروز حوادث. ضمنا در مقایسه نمره آگاهی و آمادگی پرسنل ستادی و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در زمان بروز حوادث غیرمترقبه برحسب محل خدمت و مشخصات دموگرافیک بین جنسیت و رشته تحصیلی اختلاف معنی دار و بین مدرک تحصیلی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین محل خدمت پرسنل ستادی و بیمارستانها اختلاف معنی دار مشاهده شد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که اطلاعات، آگاهی و آمادگی پرسنل ستادی و پرسنل شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی در سطح خوبی می باشد. ولی لازم است علاوه بر توانمندی پرسنل ستادی دانشگاه به آموزش و ارتقای عملکرد پرسنل بیمارستانها در خصوص آمادگی مقابله با حوادث نیز تلاش بیشتر و برنامه ریزی های لازم انجام گیرد و با انجام مانورهای مشترک بین افراد ستادی و صفی دانشگاه و سازمانهای مربوطه، علاوه بر غنای برنامه های آموزشی به فعال ماندن برنامه های مقابله با حوادث و هماهنگی میان افراد و سازمان های مختلف درگیر در یک حادثه کمک کرد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بلاها
: آگاهی
: حوادث
: کارکنان اداری
: زخمها و آسیبها
: مدیریت خطر
: Disasters
: Awareness
: Accidents
: Administrative Personnel
: Wounds and Injuries
: Risk Management
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانا، نسیم، همکار طرح
: قربانی، هلدا، همکار طرح
: منصوریان، مرجان ، همکار طرح
: محمدی، ماهان ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسین اثنی عشری
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۸۰۰۸‬
تاریخ اتمام : ‭1389/02/01‬
تاریخ شروع : ‭1388/05/01‬
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :