رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح اینترن اوژانس در اورژانس بیمارستان الزهرا اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51188
شماره مدرک : ‭ط۲۸۹۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اخلاقی، محمدرضا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح اینترن اوژانس در اورژانس بیمارستان الزهرا اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ محمدرضا اخلاقی، وجیهه وفامهر، محمد دادگسترنیا، علیرضا دهقانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۱‬.
مشخصات ظاهري : ‮و،‭۷۲‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : در این مطالعه با استفاده از رویکردهای مساله محور در نیازسنجی، شناسایی عیوب و کاستی های مراکز آموزشی درمانی اورژانس مبنای تعیین نیازها قرار گرفت. با استفاده از نتایج این نیاز سنجی ها، طرح ادغام اورژانسهای‭ ۵ ‬گروه جراحی (جراحی عمومی، اورولوژی، ارتوپدی، جراحی اعصاب،‭(ENT‬ برای اینترنهاارائه گردید. سپس اجرای این طرح و تعیین میزان کارایی آن از اهداف اصلی مطالعه بوده است. این مطالعه مداخله ای در‭ ۳ ‬فازانجام گرفت. در فاز‭ ۱ ‬(طراحی و برنامه ریزی)، شناخت موانع اجرایی، تهیه اهداف و برنامه آموزشی اورژانسهای ادغام یافته ، در فاز دوم (اجرا)، توجیه ذی نفعان اصلی طرح ، تهیه شرح وظایف دانشجویان در اورژانس، تهیه برنامه کشیک ها، نظارت بر حسن اجرای برنامه و بازبینی برنامه به موازات اجرای آن بر اساس مشکلات و در فاز سوم (ارزشیابی)، دستیابی به شواهدی مبنی بر میزان کارآمدی این طرح و توجیه ادامه آن انجام گرفت. در فاز اول و دوم ، داده ها از طریق برگزاری جلسات گروه متمرکز و مصاحبه حضوری جمع آوری گردید. در فاز سوم از پرسشنامه های محقق ساخته باز پاسخ و بسته پاسخ استفاده شد. روایی صوری و محتوای پرسشنامه با نظر کارشناسان‌با نظر کارشناسان تایید گردید. پایایی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ارزیابی گردید. به نظر کارورزان، دستیاران ، اساتید و پرسنل اورژانس ، سپردن مسئولیت مستقیم به کارورز توسط اساتید جوان طب اورژانس، سپردن مسئولیت مستقیم بیمار به کاروز، آموزش کاربردی و عملیاتی مباحث طب اورژانس، افزایش کار تیمی، مواجهه با بیماران متنوع، تمرین نقش پزشک عمومی، ایفای نقش بر بالین بیمارواقعی،دید چند جانبه به بیمار، کاهش اتلاف وقت در بخش های مینور ، تعادل در کار و استراحت کار کارورز و در نتیجه یادگیری بهتر و افزایش رضایت کار کارورزان، افزایش برخورد عملیاتی کاروز با بیماران اورژانسی و افزایش کیفیت و سرعت خدمات ارائه شده به بیماران معتقد بودند. میانگین نمره اختصاص داده شده به کل پرسشنامه بررسی نظرات نسبت به‌میزان بهبود،‭ ۳۷/۵ ‬از بوده است، که میانگین نمره پرسشنامه کاروزان به طور معناداری از میانگین نمره دستیاران بالاتر بود. نتایج گویای آن است که بیشترین توافق موجود در مورد این طرح در زمینه تاثیر مثبت آن بر یادگیری اینترن در عرصه اورژانس می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : خدمات فوریتهای پزشکی بیمارستان
: دانشجویان پزشکی
: ارزیابی برنامه
: آموزش پزشکی
: کارآموزی حین خدمت
: فوریت های پزشکی
: Emergency Service, Hospital
: Students, Medical
: Program Evalution
: Education, Medical
: Inservice Training
: Emergency Medicine
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : وفامهر، وجیهه ، مجری طرح
: دادگسترنیا، محمد ، مجری طرح
: دهقانی، علیرضا، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمدرضا اخلاقی، وجیهه وفامهر، محمد دادگسترنیا، علیرضا دهقانی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۹۰۳۴‬
تاریخ اتمام : ‭1391/08/27‬
تاریخ شروع : ‭1388/12/17‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۸۹۷موجود‭‬
نظرسنجی