خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51220
شماره مدرک : ‭ط۲۹۳۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : آسمان رفعت، ناهید، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی عوامل مداخله کننده عفونت در کانولاهای وریدی محیطی از دیدگاه پرستاران در بخش های داخلی جراحی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( الزهراء ( س) ، عیسی بن مریم(ع)، نور و علی اصغر(ع) در سال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ ناهید آسمان‌رفعت؛ امیر موسی رضایی، منصوره اعرابی، نسرین افقری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۹۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : عفونت بیمارستانی یکی از معضلات قرن حاضر می باشد. طی سالهای اخیر به کارگیری روش تهاجمی از یک سو باعث نجات جان انسانها شده است و از سوی دیگر با ایجاد عفونت های مقاوم و شدید بیمارستانی پیامدهای مرگ بار بسیاری را به دنبال داشته است. به منظور رسانیدن آب و مایعات و تأمین الکترولیتها و انجام اقدامات طبی در بیماران بستری در بخش داخلی جراحی داشتن یک راه وریدی ضروری است و یکی از روشهای شایع تهاجمی نصب کاتتر داخل وریدی می‌باشد. این روش علیرغم ارزش درمانی یکی از عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی است. بیش از‭ ۵۰ ‬درصد باکتریمی های بیمارستانی که به صورت اپیدمی روی می دهند در ارتباط با استفاده از راه داخل وریدی محیطی می باشد. براساس آمار، سالانه دویست هزار عفونت ناشی از کاتتر وریدی محیطی در کشورایالات متحده رخ می‌دهد که مرگ و میر آن حدود‭ ۲۰- ۱۵ ‬درصد است. تحقیقات نشان داده که یک سوم عفونت های بیمارستانی قابل پیشگیری هستند، مسئولیت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به عهده همه افرادی است که در محیط بیمارستان کار می کنند اما پرستاران که در تماس مستقیم با بیماران هستند، بالقوه می توانند یکی از موثر ترین عناصر کاهش دهنده عفونت های بیمارستانی به خصوص در رابطه با کاتترهای وریدی محیطی باشند. در راستای کنترل عفونت های بیمارستانی به دنبال استفاده از کاتترهای محیطی لزوم طراحی و انجام اقداماتی به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی صحیح از طریق تدوین خط مشی ها، کنترل و ارزشیابی عملیات انجام شده و آموزش مداوم و مستمر بیش از پیش بر ما هویدا می گردد. لذا هدف از این مطالعه تعیین عوامل مداخله کننده عفونت در کانولاهای وریدی محیطی از دیدگاه پرستاران در بخش های داخلی و جراحی بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۸۶ ‬می باشد. این پژوهش یک مطالعه تک گروهی و تک مرحله‌ای است. تعداد‭ ۳۷۹ ‬پرستار از سه مرکز آموزشی درمانی ( الزهرا، نور، عیسی بن مریم) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه خود ساخته سه قسمتی استفاده گردید. بخش اول آن مشخصات فردی واحد های مورد پژوهش را در بر می گیرد. بخش دوم پرسشنامه بررسی عوامل زمینه ساز کنترل عفونت در سه مرحله قبل، حین و بعد از انجام پروسیجر را در بر می گیرد. و شامل‭ ۳۳ ‬جمله می باشد. بخش سوم سوالات مربوط به عوامل بازدارنده کنترل عفونت در سه حیطه شرایط بیمار، عوامل پرسنلی و محیط و تجهیزات می باشد. و‭ ۲۴ ‬مورد را در بر می گیرد. اعتبار علمی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی بدست آمد. پایایی قسمت دوم پرسشنامه ( عوامل زمینه ساز) از طریق ضریب توافق آزمون همبستگی پیرسون بدست آمد. پایایی قسمت سوم پرسشنامه ( سوالات مربوط به عوامل بازدارنده) از طریق آزمون اسپیرمن‭ ۵۷ ‬درصد-‭ ۱۰۰ ‬درصد بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل این اطلاعات از روش های آماری توصیفی و آمارهای توزیع فراوانی و ضریب همبستگی پیرسون برای داده های کمی و ضریب همبستگی اسپیرمن برای داده های کیفی با استفاده از نرم افزار آماری‭SPSS‬ نسخه شانزدهم استفاده شد. در این پژوهش جمعا‭ ۳۷۹ ‬نفر در مطالعه شرکت داشتند. در رابطه با مشخصات دموگرافیک‭ ۳۱۶ ‬نفر زن و‭ ۶۳ ‬نفر مرد بودند. محدوده سنی واحد های مورد پژوهش از‭ ۲۲ ‬تا‭ ۵۲ ‬سال بود. و سابقه کار حدود کمتر از‭ ۱ ‬تا‭ ۳۰ ‬سال داشتند. آزمون آماری مجذور کای ارتباط معنی داری را بین گروه های سنی، سابقه کار و میزان علاقه به حرفه با عوامل بازدارنده در بیمارستان های منتخب آموزشی نشان می دهد. لیکن ارتباط معنی دار آماری بین جنس و عوامل بازدارنده مشاهده نگردید. از کل نمونه های مورد پژوهش در بیمارستانهای منتخب، بیشترین افراد (‭ ۱۹ ‬درصد) کسانی بودند که علاقه زیاد به حرفه داشتند و مهم ترین عامل بازدارنده را مربوط به شرایط بیمار دانسته بودند. همچنین بیشترین افراد (‭ ۱۹/۸ ‬درصد) کسانی بودند که سن بین‭ ۲۲ - ۳۲ ‬سال داشتند و مهمترین عامل بازدارنده را مربوط به شرایط بیمار دانسته بودند. بعلاوه بیشترین افراد (‭ ۵۲/۶ ‬درصد) کسانی بودند که زن بودند و مهمترین عامل بازدارنده را مربوط به پرسنل دانسته بودند. و نیز بیشترین افراد (‭ ۲۸/۵ ‬درصد) کسانی بودند که سابقه‭ ۱۱ - ۲۰ ‬سال داشتند و مهم ترین عامل بازدارنده را مربوط به شرایط بیمار دانسته بودند. در مورد نگرش پرستاران نسبت به کنترل عفونت (‭ ۲۳/۵ ‬درصد) از پرستاران در گروه با نگرش ضعیف،(‭۲۳/۸ ‬) از پرستاران در گروه با نگرش متوسط و‭ ۵۲/۷ ‬درصد در گروه با نگرش خوب نسبت به کنترل عفونت قرار گرفتند. آزمون آماری مجذور کای ارتباط آماری معنی داری را بین نگرش افراد نسبت به کنترل عفونت و سابقه ، علاقه به حرفه، جنس، سن پرسنل نشان داد. که این ارتباط مستقیم می باشد. یافته های این مطالعه بر اهمیت و الزام توجه دقیق تر و عمیق تری نسبت به عوامل زمینه ساز و بازدارنده کنترل عفونت در راستای کاهش و کنترل عفونت های ناشی از کاتترهای وریدی محیطی صحه می گذارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : انتشار عفونت
: بیمارستان های آموزشی
: سوند گذاری عروق محیطی
: پرستاران بیمارستانی
: Cross Infection
: Hospitals, Teaching
: Catheterization, Peripheral
: Nursing Staff, Hospital
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : موسی‌رضایی، امیر، همکار طرح
: اعرابی، منصوره ، همکار طرح
: افقری، نسرین ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : ناهید آسمان‌رفعت
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۸۶۰۱۴‬
تاریخ اتمام : ‭1392/05/06‬
تاریخ شروع : ‭1386/03/06‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)