خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51246
شماره مدرک : ‭ط۲۹۶۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کیوان‌آرا، محمود، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : رابطه هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمود کیوان‌آرا؛ همکاران طرح: محمدحسین یارمحمدیان، بتول سلطانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۱‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۲۱‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۱ ‬انجام شد و در صدد بود تا رابطه ابعاد فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری هوش فرهنگی را با سازگاری اجتماع. مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که‭ ۲۵۰۰ ‬نفر می‌باشند، تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای به کار گرفته شد. در مرحله اول نمونه‌گیری طبقه‌ای و در مرحله دوم نمونه‌گیری تصادفی منظم انجام و در مجموع‭ ۴۴۷ ‬نفر انتخاب گردید. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه هوش فرهنگی اری و انگ با ضریب آلفای کرونباخ‭ ۰/۷۶ ‬و پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از‭ ۷۰ ‬درصد جمع‌آوری شد. داده‌های حاصل از از پرسشنامه ها با استفاده از نرم‌افزار‭spss‬ تجزیه و تحلیل و نتایج به صورت آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد بین هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه معنی دار مستقیم در سطح (‭(P<۰/۰۰۱ ‬ و بین ابعاد فراشناختی و انگیزشی هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد. اما بین ابعاد شناختی و رفتاری هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی رابطه معنی دار وجود ندارد. یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد از بین ویژگی های جمعیت شناسی بین مقطع تحصیلی و هوش فرهنگی و ابعاد آن و سازگاری اجتماعی رابطه معنی دار وجود ندارد ولی بین سن و بعد شناختی جنس و ابعاد هوش فرهنگی و سازگاری اجتماعی و رشته تحصیلی و بعد رفتاری و سازگاری اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد. در مجموع نتیجه گرفته می‌شود با افزایش هوش فرهنگی و ابعاد شناختی و انگیزشی دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌توان سازگاری آنها را افزایش داد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : هوش
: دانشجویان
: سازگاری اجتماعی
: فرهنگ
: Intelligence
: Students
: Social Adjustment
: Culture
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : یارمحمدیان، محمدحسین ، همکار طرح
: سلطانی، بتول ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمود کیوان‌آرا
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۹۰۱۷۲‬
تاریخ اتمام : ‭1391/06/20‬
تاریخ شروع : ‭1391/02/27‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)