خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51285
شماره مدرک : ‭ط۳۰۲۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نیک‌آیین، مهناز، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی تغییرات جمعیت میکربی در طی فرایند کمپوست سازی از مواد زائد شهری در کارخانه کمپوست اصفهان و پس از استفاده از آن در سال‭۱۳۹۰ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مهناز نیک‌آیین؛ همکاران طرح: امیر حسین نافذ، بی بی فاطمه نبوی، مریم حاتم‌زاده، اکبر حسن زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی و فناوری ، ‭۱۳۹۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮ه،‭۶۲‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : کمپوست سازی به صورت تجزیه بیولوژیکی و تثبیت ترکیبات آلی از طریق فرایندهای مختلف بیولوژیکی و بیوشیمیایی که معمولا در شرایط هوازی اتفاق می‌افتد تعریف شده است. در طول فرآیند کمپوست سازی میکروارگانیسمهایی مانند باکتریها و قارچها ترکیبات آلی قابل تجزیه بیولوژیکی را به محصولات پایدار هوموس مانند با نام کمپوست تبدیل می کنند که استفاده از این محصول می تواند باعث بهبود کیفیت خاک شود. بنابراین کارآیی فرایند کمپوست مستقیما مرتبط با ساختار جمعیت میکروبی است که می تواند توسط عواملی نظیر درجه حرارت،‭pH‬ ، رطوبت و نسبت‭C/N‬ تحت تاثیر قرار گیرد. بعلاوه برای تولید کمپوست مناسب، پایش میکروارگانیسمهای شاخص و پاتوژن ضروریست. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات جمعیت میکربی در کمپوست سازی از زائدات شهری و پس از استفاده از کمپوست بر روی خاک، انجام شد. این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود که جهت تعیین تغییرات جمعیت میکربی در طی فرایند تولید کمپوست از مواد زائد شهری و پس از کاربرد آن انجام گردید. نمونه‌برداری از‭ ۵ ‬قسمت فرآیند شامل زباله خام، توده اولیه ( مزوفیلیک اولیه) مرحله فعال ( ترموفیلیک) ، خنک شدن ( مزوفیلیک ثانویه) و محصول نهایی ( تثبیت) ، در ماههای آذر، دی و بهمن‭ ۱۳۹۰ ‬به دفعات‭ ۵ ‬مرتبه انجام شد. پارامترهای بررسی شده عبارتند از :دما، رطوبت،‭C/N‬ و‭pH‬ ، کلیفرمهای کل و مدفوعی، سالمونلا، قارچهای مزوفیل و گرمادوست، کل باکتریها و اکتینومایستها. برای بررسی وضعیت کمپوست در خاک،‭ ۵ ‬کیلوگرم از کمپوست بر روی خاک پخش گردید و تا‭ ۲۰ ‬روز پس از استفاده، نمونه برداری و آزمایشات فیزیکو شیمیایی و بیولوژیک در فواصل‭ ۵ ‬روزه تا مدت‭ ۲۰ ‬روز انجام شد. به منظور بررسی میزان همبستگی پارامترهای اندازه‌گیری شده در فرایند کمپوست سازی، آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. همچنین برای مقایسه بین پارامترهای اندازه‌گیری شده در مراحل مختلف کمپوست سازی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. میانگین کلیفرم‌های کل و مدفوعی از‭ ۱۰ MPN/gDW107‬به توان‭ ۷ ‬در‭ ۱/۷۱ ‬و‭ ۱۰ ‬به توان‭ ۷ ‬در‭ ۱/۰۲ ‬در زباله خام به‭ ۱۰ MPN/gDW107‬به توان‭ ۳ ‬در‭ ۲/۳ ‬و‭ ۱۰ ‬به توان‭ ۳ ‬در‭ ۱/۱۸ ‬در محصول کمپوست کاهش یافت. بیشترین تعداد باکتری ها و قارچ ها نیز مرتبط با زباله خام بود که در طی فرایند کمپوست سازی روند کاهشی داشت .اما، بیشترین تعداد اکتینومیست ها در مرحله تثبیت مشاهده شد. میانگین سالمونلا در زباله خام‭MPN/gDW 415‬ بوده که مقدار آن به‭MPN/gDW28‬ در کمپوست رسید. حداقل و حداکثر دما مربوط به زباله خام و مرحله ترموفیلیک بود در حالیکه بیشترین رطوبت و نسبت‭C/N‬ مربوط به زباله خام بوده و باروند کاهشی در مرحله تثبیت به حداقل مقدار خود رسیده است. دما بر روی اکتینومایستها و سالمونلا تاثیر معناداری نداشته است. نتایج آنالیز آماری نشان داد که بین رطوبت و کلیفرمهای کل و مدفوعی، قارچهای مزوفیل و گرمادوست رابطه مستقیم وجود دارد ولی رطوبت تاثیری بر روی جمعیت سایر گونه های میکربی نداشته است. همچنین بین‭pH‬ و کل کلیفرمها، کلیفرمهای مدفوعی، قارچهای مزوفیل و ترموفیل همبستگی معکوس وجود دارد، ولی تاثیر‭pH‬ بر روی اکتینومایستها به صورت مستقیم بوده و در مراحل پایانی کمپوست سازی با افزایش‭pH‬ و کاهش نسبت‭C/N‬ جمعیت اکتینومایستها نیز افزایش می یابد. مقایسه مقادیر کلیفرم های مدفوعی و سالمونلا با مقادیر استاندارد ( یعنی کلیفرم مدفوعی مساوی یا کمتر از‭۱۰۰۰ MPN/gDW‬، سالمونلا کمتر از ۳‭MPN‬ در هر‭ ۴ ‬گرم وزن خشک کمپوست) نشان داد که مقادیر این باکتری ها در کمپوست تثبیت شده مطابق با استاندارد نمی باشد. جمعیت کلیفرمهای کل و مدفوعی پس از استفاده از کمپوست بر روی زمین روند کاهشی داشته و پس از‭ ۲۰ ‬روز به حدود‭ ۱۵۰ MPN/gDW‬و‭ ۱۸ ‬رسید. مقدار سالمونلا نیز از‭ ۲۸ MPN/gDW‬در کمپوست در طول‭ ۵ ‬تا‭ ۱۰ ‬روز به نزدیک صفر رسید. پس از استفاده از کمپوست با توجه به ثابت بودن مقدار نسبی‭C/N‬ و‭pH‬ ، جمعیت پارامترهای میکربی مورد نظر تحت تاثیر این عوامل قرار نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که مرحله ترموفیلیک باعث سالم سازی کامل کمپوست نمی گردد. جمعیت زیادی از کلیفرمهای کل و مدفوعی در طول مرحله مزوفیلیک ثانویه باقی می‌مانند ولی پس از مرحله ذخیره‌سازی و تثبیت مقدار آنها تاحدود زیادی کاهش می یابد. مرحله ترموفیلیک بیشترین تاثیر را بر روی کاهش باکتریهای کلیفرم و مرحله تثبیت بیشترین تاثیر را بر سالمونلا دارد. اما با توجه به آلودگی کمپوست استفاده شده بر روی زمین به دلیل بالاتر بودن مقادیر کلیفرم مدفوعی و سالمونلا نسبت به مقادیر استاندارد ، بایستی برای کاربرد این کمپوست جهت محصولاتی که در تماس با زمین هستند فاصله زمانی مناسب بین استفاده از کمپوست و برداشت محصول در نظر گرفته شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : کمپوست
: کود
: مواد زائد
: زباله
: باکتریها
: Composting
: Manure
: Waste Products
: Garbage
: Bacteria
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : نافذ، امیرحسین ، همکار طرح
: نبوی، بی‌بی فاطمه، همکار طرح
: حاتم زاده، مریم، همکار طرح
: حسن زاده، اکبر، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مهناز نیک‌آیین
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی و فناوری
کد پروژه : ‭۱۹۱۰۱۳‬
تاریخ اتمام : ‭1392/06/01‬
تاریخ شروع : ‭1391/03/01‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)