خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51343
شماره مدرک : ‭ط۳۱۲۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : موحدی، فریده، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی دیدگاه پزشکان و کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص ارائه خدمات کتابداری بالینی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا در سال‭۱۳۹۲ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ فریده موحدی، حسن اشرفی ریزی، هادی شریف مقدم
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۹۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۴۱‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : دستیابی به اطلاعات روزآمد در حرفه پزشکی بسیار مهم و حیاتی است زیرا استفاده از آن تاثیر بسیاری در نحوه پیشگیری، تشخیص و تصمیم گیری در درمان بیماران را به دنبال خواهد داشت. پزشکان با رشد فناوری اطلاعات وافزایش نامحدود منابع پزشکی، با مشکلاتی از جمله کمبود فرصت زمانی و مهارت محدودتر در جستجو و بازیابی اطلاعات روبه رو هستند. بنابراین حضور یک فرد دارای تخصص و مهارت اطلاع‌یابی، می‌تواند نقش مهمی در تامین نیازهای اطلاعاتی تیم درمانی و در نتیجه ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی داشته باشد. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی- مقطعی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل‭ ۲۱۲ ‬نفر از پزشکان مرکز آموزشی درمانی الزهرا و‭ ۶۰ ‬نفر از کتابداران شاغل در مرکز آموزشی درمانی الزهرا و کتابخانه‌های مستقر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۲ ‬بود. تعداد نمونه مورد بررسی جامعه پزشکان براساس جدول کرجسی و مورگان‭ ۱۳۷ ‬نفر به دست آمد. در جامعه کتابداران به علت محدود بودن تعداد، نمونه‌گیری صورت نگرفت و از سرشماری برای تعیین جامعه آماری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات‭ ۳ ‬پرسشنامه پژوهشگر ساخته مجزا مربوط به پزشکان و کتابداران بود. برای تعیین روایی سوالات پرسشنامه ها از نظر متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و پزشکان استفاده شد. و برای سنجش پایایی آن از روش ثبات درونی استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پزشکان برابر‭ ۰/۷۴ ‬و برای پرسشنامه کتابداران برابر‭ ۰/۷۷ ‬به دست آمد. پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه ها، داده‌ها در نرم‌افزار‭spss‬ وارد و تحلیل شد. یافته‌ها در قالب آمار توصیفی از جداول و نمودارها و آمار استنباطی با استفاده از آزمون های ناپارامتری‭Man- Whitney‬ آنالیز واریانس یک طرفه، کولموگروف- اسمیرنوف و ضریب همبستگی کندال ارائه شد. در جامعه پزشکان‭ ۶۰/۳ ‬درصد لزوم حضور تمام وقت در بخش های بیمارستان و در نتیجه نداشتن وقت کافی را مشکل موجود در دستیابی به آخرین اطلاعات حرفه‌ای مورد نیاز خود دانستند.‭ ۵۲/۵ ‬درصد اظهار داشتند که به فرد متخصصی نیاز دارند که جستجوی اطلاعات را برایشان انجام دهد.‭ ۴۵/۵ ‬درصد ضرورت به کارگیری خدمات کتابداری بالینی در بیمارستان را زیاد دانستند. در جامعه کتابداران،‭ ۴۵/۵ ‬درصد ضرورت به کارگیری خدمات کتابداری بالینی در بیمارستان را زیاد دانستند. ر جامعه کتابداران،‭ ۴۵/۵ ‬درصد ضرورت به کارگیری خدمات کتابداری بالینی را خیلی زیاد دانستند. در جامعه کتابداران،‭ ۳۴/۹‬درصد علاقه خیلی زیاد برای شرکت در اجرای طرح مذکور دارند. بین جنسیت و سابقه کار پزشکان، با احساس نیاز به ارائه خدمات کتابداری بالینی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا تفاوت معنادار وجود نداشت. بین میزان مراجعه پزشکان به کتابخانه بیمارستان، میزان آشنایی آنها با پایگاه‌های اطلاعاتی حوزه حرفه‌ای و احساس نیاز به ارائه خدمات کتابداری رابطه معنادار وجود نداشت. باتوجه به عدم وقت کافی برای پزشکان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی حرفه‌ای خود و احساس نیاز آنها به کمک شخص جستجوگر اطلاعات روزآمد، بهتر است با آموزش کتابداران متخصص جستجوی اطلاعات و آشنا با منابع روز پزشکی در جهت اجرای طرح ارائه خدمات کتابداری بالینی در بیمارستان تلاش گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : خدمات کتابخانه‌ای
: رضایت مصرف کننده
: بیمارستانهای آموزشی
: کتابخانه های پزشکی
: کتابداران
: Library Services
: Consumer Satisfaction
: Teaching ،Hospitals
: Medical ،Libraries
: Librarians
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اشرفی ریزی، حسن ، مجری طرح
: شریف مقدم، هادی ، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در علوم سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : فریده موحدی، حسن اشرفی ریزی، هادی شریف مقدم
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۹۲۲۰۴‬
تاریخ اتمام : ‭1392/12/01‬
تاریخ شروع : ‭1390/01/01‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)