رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و بهره‌وری کارکنان در بیمارستان های منتخب اصفهان،‭۱۳۹۰ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51344
شماره مدرک : ‭ط۳۱۲۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کریمی، سعید، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و بهره‌وری کارکنان در بیمارستان های منتخب اصفهان،‭۱۳۹۰ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ سعید کریمی، لیلا محمدی‌نیا، مریم مفید؛ همکاران طرح: مرضیه جوادی، محمد رضا مرآثی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭[۶۳]‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : بهره‌وری در حالی که با فرهنگ و جامعه سازمانی همراستا باشد گوهر سازمانی است که می‌تواند پایداری و بقای سازمان ها را تضمین و مکانیزمی برای کسب مزیت رقابتی باشد. از طرفی مسئله جامعه پذیری و تاثیر آن بر بهره‌وری در مقایسه با مفاهیم فرهنگ عمومی، فرهنگ سازمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه مقطعی - توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه کارکنان ( پرستاران و پشتیبانی) بیمارستان دولتی آموزشی کاشانی، دولتی غیر آموزشی عیسی بن مریم، خیریه حجتیه و خصوصی سعدی در استان اصفهان بوده است. برای تعیین میزان جامعه پذیری از پرسشنامه بیلیگارد و برای سنجش بهره‌وری کارکنان از پرسشنامه بهره‌وری براساسا مدل گلد اسمیت استفاده شده که روایی و پایایی آن توسط صاحب نظران مورد تایید قرار گرفته است و تعداد افراد مورد مطالعه براساس فرمول نمونه‌گیری‭ ۲۲۰ ‬نفر محاسبه گردیده است. بین جامعه پذیری و بهره‌وری کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد که این ارتباط به صورت مستقیم می‌باشد. یعنی با افزایش جامعه پذیری، بهره‌وری نیز افزایش یافته است. از طرفی عواملی چون سن، جنس، پست سازمانی، سابقه استخدام و نوع استخدام به استثنای بیمارستان سعدی، بر جامعه‌پذیری و بهره‌وری کارکنان تاثیر معناداری نداشتند، یعنی به طور کامل ارتباط معناداری بین متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای اصلی پژوهش که جامعه پذیری و بهره وری کارکنان می‌باشد وجود نداشت. با توجه به این که بهره‌وری کارکنان در میزان دستیابی بیمارستان به اهداف تاثیر گذار است در نتیجه نمی‌توان از عواملی که درافزایش یا کاهش آن نقش مهمی را ایفا می‌کند چشم‌پوشی نمود. از جمله عوامل جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان می‌باشد که در این پژوهش تاثیر آن بر بهره‌وری مورد تایید قرار داده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت کارکنان بیمارستان
: کارآیی سازمانی
: بیمارستان های آموزشی
: اجتماعی شدن
: Personnel Administration, Hospital
: Efficiency, Organizational
: Hospitals, Teaching
: Socialization
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : محمدی‌نیا، لیلا ، مجری طرح
: مفید، مریم ، مجری طرح
: جوادی، مرضیه، همکار طرح
: مرآثی، محمدرضا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سعید کریمی، لیلا محمدی‌نیا، مریم مفید
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۹۰۱۰۹‬
تاریخ اتمام : ‭1391/12/01‬
تاریخ شروع : ‭1389/10/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۳۱۲۶موجود‭‬
نظرسنجی