خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51347
شماره مدرک : ‭ط۳۱۲۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کریمیان، جهانگیر، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با نحوه گذران اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ جهانگیر کریمیان، مرتضی موسوی نافچی؛ همکاران طرح: تقی آقاحسینی، شهرام عروف زاد
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭۱۱۹‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه اهمیت سرمایه اجتماعی در جامعه بیش از پیش احساس می شود و از سوی دیگر اوقات فراغت و فعالیت های بدنی به عنوان یکی از مهم ترین مولدهای سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار دارد. از این رو این پژوهش به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اوقات فراغت فیزیکی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که گردآوری داده‌ها از طریق دو پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه سرمایه اجتماعی براساس مدل‭SCAT‬ و همچنین پرسشنامه اوقات فراغت محقق ساخته ه روایی صوری و محتوای آنها مورد تائید صاحبنظران قرار گرفته است و نیز پایایی آن ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب‭ ۰/۹۲ ‬و‭ ۰/۸۲ ‬به دست آمده است. حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول کوهن‭ ۱۵۰ ‬نفر در نظر گرفته شد که به روش طبقه‌ای تصادفی با توجه به متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردید. نتایج نشان داد که بین ترکیبی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی شامل ( تعهد، نگرش، اعتماد، مشارکت، ارتباط متقابل، هنجارهای اجتماعی و یکپارچگی) با میزان و نحوه گذران اوقات فراغت فیزیکی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از مولفه‌ها، فقط مولفه تعهد با ضریب بتای ‭P =۰/۰۴۴)‬،‭( B =۰/۲۹۳ ‬ و هنجارهای اجتماعی با ضریب بتای (‭P =۰/۴۷ ‬،‭B =۰/۱۹۶ ‬ معنی دار بوده و سایر مولفه‌ها معنی دار نبودند. تحلیل ها نشان داد بین نظرات اعضای هیئت علمی در خصوص سرمایه‌ی اجتماعی براساس جنسیت و بین میزان فعالیت های فراغتی افراد براساس جنسیت و سابقه خدمت تفاوت معنی داری وجود داشت. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، مدیران می‌توانند با بهره‌گیری از تکنیک های مدیریتی با ارزیابی سطح سرمایه اجتماعی سازمانی کارکنان، جهت بهبود افزایش سطح تمامی مولفه‌های آن نزد کارکنان اقدام نمایند. همچنین گسترش ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان یکی از مهم ترین مولدهای سرمایه اجتماعی می تواند راه کار مناسبی پیش روی متولیان سازمان ها باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : فعالیت های اوقات فراغت
: هیات علمی پزشکی
: عوامل اجتماعی اقتصادی
: ورزش
: فعالیت شدید بدنی
: Leisure Activities
: Faculty, Medical
: Socioeconimic Factors
: Exercise
: Exertion
: Social Capital
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : موسوی نافچی، مرتضی ، مجری طرح
: آقاحسینی، تقی ، همکار طرح
: عروف زاد، شهرام ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم انسانی سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : جهانگیر کریمیان، مرتضی موسوی نافچی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۲۱۲۵۲‬
تاریخ اتمام : ‭1392/02/30‬
تاریخ شروع : ‭1391/05/05‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)