خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51352
شماره مدرک : ‭ط۳۱۰۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اشرفی ریزی، حسن، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی عوامل موثر بر اضطراب کتابخانه‌ای از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال‭۱۳۹۰ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ حسن اشرفی ریزی، مریم سادات سجادی، صدیقه رحمانی؛ همکاران طرح: سوسن بهرامی، احمد پاپی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۱‬.
مشخصات ظاهري : ‮ک،‭۱۳۰‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : اهمیت استفاده بهینه از کتابخانه‌ها در امرپیشبرد آموزش و پرورش در دانشگاه‌ها، بررسی عواملی مانند اضطراب کتابخانه‌ای را به عنوان یک ضرورت مطرح می‌کند تا از این رهگذر بتوان عوامل اضطراب کتابخانه‌ای را شناسایی کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده که تعداد آنها‭ ۱۵۰۱۱ ‬نفر می‌باشد. حجم نمونه‭ ۳۷۵ ‬نفر و روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار‭ ۰/۹۲۱ ‬به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی ( توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ( آزمون‭t‬ مستقل‭ANOVA‬ و آزمون توکی) استفاده شد. نرم‌افزار مورد استفاده‭SPSS‬ می‌باشد. یافته ها نشان داد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ترتیب میزان اضطراب کتابخانه‌ای با میانگین‭ ۲/۶۸ ‬و‭ ۲/۶۶ ‬و میزان عوامل عاطفی با میانگین‭ ۲/۷۱ ‬و‭۲/۶۱ ‬، میزان عوامل مربوط به کارکنان با میانگین‭ ۳/۰۵ ‬و‭۳/۰۷ ‬، میزان دانش کتابخانه‌ای با میانگین‭ ۲/۷۳ ‬و‭ ۲/۶۲ ‬و میزان عوامل مکانیکی با میانگین‭ ۲/۸۵ ‬و‭ ۲/۷۵ ‬بیشتر از سطح متوسط است. در حالی که میزان احساس راحتی در دو دانشگاه به ترتیب با میانگین‭ ۲/۳۷ ‬و‭ ۲/۴۸ ‬کمتر از سطح متوسط است. همچنین‭t‬ مشاهده شده میزان اضطراب کتابخانه‌ای در سطح خطای‭ ۰/۰۵ ‬بزرگتر می‌باشد. بنابراین میزان اضطراب کتابخانه‌ای از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشتر از سطح متوسط بوده است. در ضمن سن و جنس تاثیری در میزان اضطراب کتابخانه‌ای نداشته است. نتایج نشان داد که همه عوامل مربوط به اضطراب کتابخانه‌ای از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای میانگین بیشتر از حد متوسط بوده و نسبتا رضایت بخش است و تنها در عامل احساس راحتی در کتابخانه میانگین میزان اضطراب کمتر از حد متوسط بوده است. بنابراین تنها عامل تاثیرگذار بر اضطراب کتابخانه‌ای از دیدگاه دانشجویان هر دو دانشگاه عدم احساس راحتی در کتابخانه می‌باشد. لذا برای ایجاد احساس راحتی در دانشجویان بایستی آموزش های اخلاق حرفه‌ای برای کتابداران و کارگاه های آموزشی آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان برگزار گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اضطراب
: کتابداران
: دانشجویان
: خدمات کتابخانه‌ای
: اضطراب کتابخانه‌ای
: Anxiety
: Librarian
: Students
: Library Services
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : سجادی، مریم سادات، مجری طرح
: رحمانی، صدیقه، مجری طرح
: بهرامی، سوسن ، همکار طرح
: پاپی، احمد، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسن اشرفی ریزی، مریم سادات سجادی، صدیقه رحمانی
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۲۹۰۲۲۹‬
تاریخ اتمام : ‭1391/02/30‬
تاریخ شروع : ‭1390/07/14‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)