خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51353
شماره مدرک : ‭ط۳۱۱۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : هاشمیان، محمدرضا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آن با استانداردهای سواد اطلاعاتی‭ACRL‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمدرضا هاشمیان، محمد جواد آل مختار؛ مشاور آماری: اکبر حسن‌زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۶۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : " استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی " تدوین انجمن کتابخانه های دانشکده‌ای و پژوهشی آمریکا‭(ACRL)‬ است و می تواند بعنوان یک ملاک و معیار برای سنجش و اندازه گیری سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. این استانداردها مشتمل بر پنج استاندارد و بیست و دو شاخص عملکردی است که بر نیازهای دانشجویان آموزش عالی در همه ی سطوح متمرکز شده اند. و بر تعیین و تشخیص ماهیت و گستره اطلاعات مورد نیاز، دسترسی به اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده موثر از اطلاعات، و درک مسائل اقتصادی و حقوقی اجتماعی مربوط به استفاده از اطلاعات تأکید دارد. و در این پژوهش نیز از این استانداردها به عنوان مبنایی برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استفاده شده است. این پژوهش از نوع مقطعی است و روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که در زمان انجام پژوهش در این دانشگاه به تحصیل اشتغال داشتند که از بین آنها تعداد‭ ۱۵۰ ‬نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بعنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی برگرفته از پایان نامه دکترای علی حسین قاسمی ، گردآوری شد. پرسشها به صورت بسته در قالب طیف‭ ۵ ‬ارزشی لیکرت طراحی گردیده است. روایی و پایایی پرسشنامه نیز توسط وی تعیین گردیده از کل‭ ۱۵۰ ‬پرسشنامه‌ای که بین دانشجویان توزیع گردید تعداد‭ ۱۲۴ ‬پرسشنامه‭ ۲۲/۸۲ ‬درصد تکمیل و بازگردانده شد و مورد تجزیه و تحلیل قر ار گرفت. به هر یک از سوالات پرسشنامه نمره ای از‭ ۱ ‬تا‭ ۵ ‬داده شد. در تمام استانداردها و شاخص ها ، مقیاس ها تبدیل به‭ ۰ - ۱۰۰ ‬شدند و نمرات دانشجویان با میانگین‭ ۵۰ ‬سنجیده شد برای مقایسه میانگین نمره هر یک از مهارتها با استانداردها و همچنین مقایسه اختلاف دختر و پسر از آزمون‭t‬ تک نمونه‌ای و آنالیز واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار‭SPSS‬ استفاده شد. آزمون‭t‬ نشان داد که میانگین نمره رعایت استانداردها در تمامی موارد به طور معنی داری بیشتر از حد متوسط‭ ۵۰ ‬و کمتر از حد ایده آل‭ ۱۰۰ ‬می باشد. همچنین آزمون‭t‬ مستفل نشان داد که میانگین رعایت استاندارد در تمامی موارد دردختران و پسران دانشجو با هم یکسان بوده است. همچنین آزمون آنالیز واریانس نشان داد که بین سالهای مختلف تحصیلی در استانداردهای شماره‭ ۱ ‬و‭ ۵ ‬اختلاف معنی داری وجود دارد و در کل استانداردها نیز این اختلاف معنی دار وجود دارد. در استانداردهای شماره‭ ۲ ‬و‭ ۳ ‬و‭ ۴ ‬بین سالهای مختلف تحصیلی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. یافته های این پژوهش نشان داد که میانگین نمرات سواد اطلاعاتی دانشجویان به طور معنی داری بالاتر از حد متوسط است. که از دلایل آن می توان به شیوه خود اظهاری مورد استفاده در تکمیل پرسشنامه ها اشاره کرد. از طرفی یافته های نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان در کل استانداردها بطور معنی داری از حد ایده آل پایین تر است که توجه به آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی و ارتباط دانشجو و هیأت علمی را ضروری می سازد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : سواد اطلاعاتی
: خدمات اطلاع رسانی
: خدمات کتابخانه‌ای
: کتابخانه‌های پزشکی
: دانشجویان پزشکی
: دانش، نگرش، عملکرد
: Library Services
: Libraries, Medical
: Students, Medical
: Knowledge, Attitudes, Practice
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : آل‌مختار، محمد جواد، مجری طرح
: حسن‌زاده، اکبر ، مشاور آماری
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات وفناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در علوم سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمدرضا هاشمیان، محمد جواد آل مختار
مشاور طرح : مشاور آماری: اکبر حسن‌زاده
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۹۰۵۵‬
تاریخ اتمام : ‭1390/06/01‬
تاریخ شروع : ‭1389/10/01‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)