خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51361
شماره مدرک : ‭ط۳۱۱۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کیوان‌آرا، محمود، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه هوش های چندگانه با فرهنگ سازمانی و بهره وری مدیران گروه های آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( سال‭(۱۳۹۲ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمود کیوان‌آرا؛ همکار طرح: سوسن بهرامی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری ، ‭۱۳۹۳‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۱‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : دانشگاه ها به دلیل تحولات و تغییرات سریع در سطح جوامع مستلزم توصیف و توضیح با سازه‌ها و مفاهیم متناسب با شرایط جدید هستند. تحولات و تغییرات محیطی ضرورت تئوری‌های جدید سازمانی را بیش از پیش ضروری می‌سازد. در این راستا مقاله حاضر درصدد تعیین رابطه هوش های چندگانه با فرهنگ سازمانی و بهره وری مدیران گروههای آموزشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. نوع پژوهش توصیفی، همبستگی بود. جامعه آماری شامل کل اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (‭۵۹۴ ‬) در سال تحصیلی‭ ۱۳۹۲ - ۹۳ ‬بودند. روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای- تصادفی متناسب با حجم (‭ ۲۱۰ ‬نفر) بود و ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته هوش های چند گانه سازمانی، پرسشنامه استاندارد انواع فرهنگ سازمانی و پرسشنامه استاندارد بهره وری که روایی آنها با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آنها با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرانباخ‭(r1=0.85)‬،‭(r2=0.89)‬ و‭(r3=0.90)‬ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ‭SPSS(۱۹)‬ و در دو سطح آمارتوصیفی ( درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون) و استنباطی ( آزمون‭t‬ ، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل واریانس چندگانه و آزمون‭( LSD‬ استفاده گردید. میزان هوش های چندگانه سازمانی( اخلاقی، معنوی، محیطی، عملیاتی، عاطفی، تاملی، همکارانه، تربیتی، نظام مند) کمترازسطح متوسط، میزان فرهنگهای عقلانی، گروهی، سلسله مراتبی در سطح متوسط ولیکن میزان فرهنگ توسعه‌ای کمتر از سطح متوسط بوده است.از بین مولفه‌های بهره وری، میزان مولفه های توانایی و سازگاری محیطی در سطح متوسط و لیکن میزان مولفه های شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد عملکرد، اعتبار، کمتر از سطح متوسط بوده است. همبستگی بین نمرات هوش چندگانه سازمانی، فرهنگ سازمانی و بهره‌وری در سطح‭ ۰/۰۵ ‬کوچکتر و مساوی‭p‬ معنادار بوده و نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که رابطه بین هوش چندگانه سازمانی با فرهنگ سازمانی و نیز انواع فرهنگ سازمانی با بهره وری معنادار بوده است. هوش‌های چندگانه به عنوان یک ابزار تشخیصی به مدیران آموزشی در شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمانی کمک می‌کند و زمینه‌ی تلاش برای بهبود و تحول سازمانی را فراهم نماید
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : هوش
: فرهنگ
: کارکنان اداری
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: کارآیی سازمانی
: Intelligence
: Culture
: Administrative Personnel
: Academic Medical Centers
: Efficiency, Organizational
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بهرامی، سوسن ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری
: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمود کیوان‌آرا
منبع تامین اعتبار : معاونت تحقیقات و فناوری
کد پروژه : ‭۱۹۲۰۲۸‬
تاریخ اتمام : ‭1393/06/23‬
تاریخ شروع : ‭1392/06/09‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)