خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51371
شماره مدرک : ‭ط۳۰۸۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اشرفی، علی، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی آزمایشگاه بیمارستان شهید دکتر چمران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان اصفهان قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی طی سالهای‭۱۳۸۷ - ۸۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ علی اشرفی؛ همکاران طرح: الهام خیام حقیقی، اکبر حسن زاده، فاطمه رستاقی، سعید کریمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی و فناوری ، ‭۱۳۹۰‬.
مشخصات ظاهري : ‮و،‭۱۱۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : کارشناسان مسائل اقتصادی ، خصوصی سازی را یک روند کلی جهانی می دانند و تصریح می کنند : این روند از دهه‭ ۱۹۸۰ ‬در دنیا آغاز شده و منحصر به ایران نیست. همچنین، خصوصی سازی را برای اقتصاد ایران لازم وضروری می دانند و می گویند : این روند برای منطقی کردن اقتصاد و افزایش نقش مردم یا بخش خصوصی در اقتصاد و تصمیم گیری های اقتصادی صورت می گیرد. توسعه بخش های غیردولتی موجب افزایش سرعت توسعه و رونق اقتصاد کشور ، اجرای عدالت اجتماعی ، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور خواهد شد. ارتقای کارایی و بهره‌وری ، هدف نهایی و اصل خصوصی سازی است. ضمنا "خصوصی سازی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید ، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش هزینه ها خواهد گردید. لذا با توجه به پیچیدگی و ضرورت ارائه خدمات کیفی در بخش بهداشت و درمان و مسئولیت مهم مدیران این بخش جهت ارائه خدمات با کیفیت بالا و هزینه کم ، لزوم اجرای خصوصی سازی در بیمارستانها بیش از پیش احساس می گردد. این طرح بدنبال بررسی اثرات کاهش تصدی گری ( خرید خدمات) برعملکرد بخش جراحی قلب بیمارستان شهید دکتر چمران بوده است که مسلما نتایج آن برای مسئولین و مدیران مراکز درمانی جهت برنامه ریزی ، افزایش بهره وری ، بازنگری در هزینه ها و کاهش هزینه های غیر ضروری مفید خواهد بود. این مطالعه از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به شکل توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران، پزشکان و مسئولین از چک لیست استفاده گردید که به مدت یکسال قبل و بعد از واگذاری خدمات تکمیل گردیدند. هزینه و کارکرد درآمد آزمایشگاه با استفاده از اطلاعات موجود در‭HIS‬ بیمارستان یکسال قبل و بعد از واگذاری تکمیل گردید. تحلیل طرح قبل و بعد از واگذاری خدمات، با بررسی چک لیستهای مربوطه از طریق نرم‌افزارهای‭SPSS‬ و‭Excel‬ انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل میانگین نمره رضایتمندی بیماران در دو مقطع زمانی با توجه به اینکه دو گروه بیمار مستقل از یکدیگر می باشند از آزمون‭t‬ مستقل‭(independent t test )‬ و جهت تجزیه و تحلیل میانگین نمره رضایتمندی پزشکان و مسئولین با توجه به اینکه در دو مقطع زمانی پژوهش گروهها یکسان می باشند از آزمون‭t‬ زوج شده‭(paired t test )‬ و با توجه به تعداد کم آنها در صورت نیاز از آزمون ویلکاکسون‭(wilcoxon )‬ استفاده می شود. درآمد آزمایشگاه‭ ۱۲ ‬درصد بعد از واگذاری نسبت به قبل از واگذاری به بخش خصوصی افزایش داشته است که نشان‌دهنده بهبود آن پس از واگذاری بوده است. پس از واگذاری هزینه های پرسنلی نسبت به قبل از واگذاری کاهش داشته است (‭۵۲ ‬درصد‭.(‬ این نتیجه نشان می دهد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم سالیانه و افزایش حقوق و مزایای پرسنلی هر سال نسبت به سال قبل باز هم کاهش هزینه پرسنلی را پس از واگذاری شاهد بوده‌ایم. میانگین نمره رضایتمندی بیماران از واحد آزمایشگاه قبل از واگذاری (‭ ۷۸ ‬با انحراف معیار‭۱۹‬) و بعد از واگذاری (‭ ۸۲ ‬با انحراف معیار‭ ۱۲/۵ ‬بوده است. یعنی رضایتمندی بیمار‭ ۵/۳ ‬درصد افزایش داشته است امااز لحاظ آماری معنادار نمی باشد. میانگین نمره رضایتمندی پزشکان از واحد آزمایشگاه قبل از واگذاری (‭ ۶/۵۹ ‬باانحراف معیار‭۱۲/۵۷‬) و بعد از واگذاری (‭ ۷۱/۵ ‬با انحراف معیار‭ ۷/۹۷ ‬بوده است. که به طور معناداری بعد از واگذاری بیشتر از قبل بوده. میانگین نمره رضایتمندی مدیران از واحد آزمایشگاه به طور معناداری بعد از واگذاری بیشتر از قبل شده است. بطوریکه میانگین نمره رضایتمندی قبل از واگذاری (‭ ۵۵/۷ ‬با انحراف معیار‭۹/۸‬) و بعد از واگذاری ‭ ۶۲)‬با انحراف معیار‭۵/۹ ‬) شده است. یعنی رضایتمندی‭ ۱۲ ‬درصد بهبود داشته است. تنوع آزمایشات آزمایشگاه‭ ۱۷ ‬مورد نسبت به قبل از واگذاری افزایش و‭ ۴ ‬مورد نسبت به قبل از واگذاری نیز کاهش داشته است. در کل تنوع آزمایشات پس از واگذاری نسبت به قبل از واگذاری بیشتر و بهتر شده است. و این نشاندهنده این مطلب است که کارایی ( کارکرد) آزمایشگاه پس از واگذاری تا حدودی بهبود یافته است. اختلاف درآمد به هزینه واحد آزمایشگاه بیمارستان شهید دکتر چمران یکسال قبل از واگذاری معادل‭۳۰۰۱۲۱۸۰۱ ‬- ریال بوده که علامت منفی نشاندهنده ضرر بیمارستان طی یک سال قبل از واگذاری بوده است در واقع هزینه‌های آزمایشگاه بیش از درآمد آن بوده است. و بعد از واگذاری معادل‭ ۴۲۲۶۴۳۱۰ ‬+ ریال بوده که علامت مثبت نشاندهنده سود شرکت مربوطه از آزمایشگاه بوده است در واقع درآمد آزمایشگاه بیش از هزینه‌های آن شده است و این ضرر پس از واگذاری تبدیل به سود برای پیمانکار مربوطه شده است و نشاندهنده بهبود خوبی پس از واگذاری است. با توجه به نتایج فوق واگذاری بخش آزمایشگاه در اکثر آیتم های مورد بررسی در اهداف پژوهش اثر مثبت داشته و می توان آن را یک اقدام مؤثر در افزایش بهره وری سیستم دانست، ضمنا " جهت بهبود اثرات این اقدام پیشنهادات ذیل ارائه می گردد. پیشنهاد می گردد با توجه به افزایش بهره وری با واگذاری آزمایشگاه در مرکز شهید چمران این روند ادامه یابد پیشنهاد می گردد آموزش بیشتر پرسنل شرکتی در بدو خدمت به منظور افزایش کیفیت خدمات پیشنهاد می گردد مراکز درمانی جهت واگذاری خدمات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به ماده‭ ۸۸ ‬قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت اقدام نمایند و به فکر ایجاد درآمدهای دیگر در سیستم باشند. پیشنهاد می گردد با توجه به اثرات مثبت واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی، بودجه مصوب این برنامه ( واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی) از طریق وزارت متبوع جهت بیمارستانهای کشور افزایش یابد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آزمایشگاه‌های بیمارستان
: بیمارستان‌های آموزشی
: خصوصی سازی
: تحلیل هزینه- سودمندی
: کارایی
: Laboratories, Hospital
: Hospitals
: Cost- Benefit Analysis
: Efficiency
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : خیام حقیقی، الهام ، همکار طرح
: حسن‌زاده، اکبر ، همکار طرح
: رستاقی، فاطمه ، همکار طرح
: کریمی، سعید، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علی اشرفی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۷۰۷۳‬
تاریخ اتمام : ‭1390/08/01‬
تاریخ شروع : ‭1388/04/14‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)