رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی بیان ژن سایتوکاین های زیر گروه‌های نوین سلول های‭T‬ یاور در نمونه خلط و خون بیماران مبتلا به آسم و شمارش سلول های‭ILC2‬ در نمونه خون آنها، اصفهان‭۱۳۹۲ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 51395
شماره مدرک : ‭ط۳۱۶۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : گنجعلی خانی حاکمی، مزدک، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی بیان ژن سایتوکاین های زیر گروه‌های نوین سلول های‭T‬ یاور در نمونه خلط و خون بیماران مبتلا به آسم و شمارش سلول های‭ILC2‬ در نمونه خون آنها، اصفهان‭۱۳۹۲ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مزدک گنجعلی خانی حاکمی، رویا شرکت؛ همکاران طرح: عباس رضایی، محسن حسینی، ویدا همایونی، رحیم فراهانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی و فناوری ، ‭۱۳۹۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۶۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : یکی از زیر مجموعه سلولهای‭T helper‬ به نام‭Th17‬ شناخته شده است که سایتو کاین اصلی این سلول‭IL-17‬ می باشد و به نظر می رسد در مواردی که سلولهای‭Th1‬ و‭Th2‬ ایمنی کاملی را در مقابل بعضی از میکروبها (مانند باکتریهای خارج سلولی و برخی قارچها) ایجاد نکرده اند، نقش داشته باشند. همچنین نقش مهم سلولهای‭Th17‬ در التهاب و بیماریهای اتو ایمیون مشخص شده است. و نقش احتمالی‭IL-17‬ در پاتوژنر آلرژی و آسم در برخی بررسی ها نشان داده شده است. آسم یک بیماری مربوط به راههای هوایی است که به صورت افزایش پاسخ دهی شبکه نای و نایژه ها به گروهی از تحریکات مشخص می شود. هدف از این مطالعه مقایسه میانگین بیان ژن‭IL-17‬ در بیماران آسمی با افراد سالم می باشد. ابتدا‭ ۵ ‬میلی لیتر خون کامل از‭ ۲۳ ‬بیمار آسمی و‭ ۲۳ ‬فرد سالم گرفته و سپس تمام‭mRNA‬ موجود در این نمونه ها را جدا کردیم. همچنین با استفاده از نبولایزر نمونه خلط‭ ۲۳ ‬بیمار آسمی و نمونه خلط‭ ۲۳ ‬فرد سالم را استخراج کرده و سپس تمام‭mRNA‬ موجود در این نمونه ها را جدا کردیم پس از ساختن‭cDNA‬ از روی‭mRNA‬ خون و خلط، میزان بیان ژن‭IL-17‬ را با استفاده از روش‭Real time-PCR‬ سنجیدیم. در این پژوهش مشخص گردید که میزان بیان ژن‭IL-17‬ در بیماران آسمی شدید و متوسط نسبت به افراد کنترل افزایش یافته که این افزایش از لحاظ آماری معنی دار بود. در این پژوهش نشان دادیم میزان بیان ژن‭IL-17‬ در خون و خلط بیماران آسمی شدید و متوسط نسبت به افراد سالم افزایش داشته که این موضوع میتواند افزایش جمعیت نوتروفیل ها و فعال شدن نوتروفیل های ریوی را توجیه کند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آسم
: خون
: خلط
: لنفوسیت های T
: سایتوکین ها
: ایمونوهیستوشیمی
: نمایش ژن
: Sputum
: Blood
: Asthma
: T- Lymphocytes
: Cytokines
: Immunohistochemistry
: Gene Expression
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : شرکت، رویا، مجری طرح
: رضایی، عباس ، همکار طرح
: حسینی، محسن ، همکار طرح
: همایونی، ویدا، همکار طرح
: فراهانی، رحیم ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی و فناوری
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مزدک گنجعلی خانی حاکمی، رویا شرکت
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی و فناوری
کد پروژه : ‭۱۸۸۰۸۴‬
تاریخ اتمام : ‭1392/09/01‬
تاریخ شروع : ‭1389/10/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۳۱۶۶موجود‭‬
نظرسنجی