رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یکجلدی "


شماره مدرک : ‭۴۰۰۹‬
عنوان و نام پديدآور : فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی یکجلدی/ نگارش: عباس آریانپور کاشانی، منوچهر آریانپور کاشانی
مشخصات ظاهري : ‮‭VII‬،‭۱۴۴۰‬) ص(..‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: امیرکبیر، ‭۱۳۵۵‬.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۰۰۰۱۶۳۵‬
يادداشتهاي کلي : چاپ اول:‭۱۳۵۵ ‬
: چاپ دوم:‭۱۳۵۷ ‬
: چاپ ششم:‭۱۳۷۱ ‬
: چاپ نوزدهم، بیستم و بیست و یکم:‭۱۳۸۰ ‬
: چاپ بیست ودوم و بیست و سوم:‭۱۳۸۱ ‬
: چاپ بیست وچهارم:‭۱۳۸۲ ‬
: چاپ بیست و هفتم و بیست و هشتم:‭۱۳۸۳ ‬
: چاپ سی و هفتم:‭۱۳۸۲ ‬
: چاپ سی و هشتم:‭۱۳۸۳ ‬
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ص. ع. به انگلیسی:‭The concise persian english dictionary‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فارسی- واژه‌نامه‌ها- انگلیسی
رده بندی کنگره : ‭PE۱۶۴۵‬‭/ف۲آ۴‬م
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : آریانپور کاشانی، عباس‭۱۲۸۵ ‬-
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : آریانپور کاشانی، منوچهر، نویسنده همکار
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۹۵۱۰موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۶۴۵۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۰۷۱۷موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۰۷۳۳موجود‭‬
کتابخانه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۵۱۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۳۸۱۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۳۸۳موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۳۸۴موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۶۲۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۸۹۳۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی امام موسی کاظم (ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی امام موسی کاظم۲۸۴۰موجود‭‬
کتابخانه معاونت بهداشتی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
معاونت بهداشتی۱۱۱۵۱موجود‭‬
معاونت بهداشتی۱۱۵۸۴موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۲۹۱۷موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۳۸۸۶موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۳۸۸۷موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۳۸۸۸موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۵۹۶موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۳۵۲۰موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۷۷۴موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۷۷۶موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۳۵۲۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۸۳۳۹۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۲۴۰۵موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۸۲۰موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۲۸۶۳موجود‭‬
نظرسنجی