رکورد قبلیرکورد بعدی

" آموزش مداوم کارکنان بهداشتی و راهنمای اداره کارگاه آموزشی "


شماره مدرک : ‭۱۸۳۴‬
عنوان و نام پديدآور : آموزش مداوم کارکنان بهداشتی و راهنمای اداره کارگاه آموزشی/ نوشته: اف. آر. آبات، آ. مجیا؛ ترجمه: پرویز صالحی، عبدالمحمد طباطبایی
مشخصات ظاهري : ‮بیست، ‭۲۶۵‬ ص.‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: شرکت پخش فردوس، ‭۱۳۶۹‬.
فروست : (انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز بازآموزی و آموزشهای آزاد)
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Continuinuing the education of health workers (1988)‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : کار و کارگران- بهداشت- راهنمای آموزشی
رده بندی کنگره : ‭WA۵۹۰‬‭آ۱۱۴آ ۱۳۶۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : آبات، اف. آر.
: ‭Abbatt, F. R.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مجیا، آ‭Mejia, A. .‬ نویسنده همکار
: صالحی، پرویز، مترجم
: طباطبایی،عبدالمحمد، مترجم همکار
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۵۵۲۳۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۵۲۵۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۲۴۸۰۱موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۶۲۵موجود‭‬
کتابخانه معاونت بهداشتی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
معاونت بهداشتی۱۱۶۹۶موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۳۴۵۳۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۶۲۸۹موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۸۶۲۵۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۶۲۶۱موجود‭‬
نظرسنجی