رکورد قبلیرکورد بعدی

" فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور "


شماره مدرک : ‭۸۷۱۰‬
عنوان و نام پديدآور : فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور/ مولفین: آزاده امین‌پور و نسرین امیدوار
مشخصات ظاهري : ‮ج‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، ‭۱۳۷۳ -۱۳۷۱‬.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان به انگلیسی:‭Nutrition abstracts and revies of Iran (1975-1991)‬.
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج۱. فهرست تشریحی مقالات تغذیه‌ای کشور ‭-.(۱۳۷۰-۱۳۵۵)‬ ج۲. سال ‭-.(۱۳۷۱-۱۳۷۰)‬ ج‭-.(۱۳۷۲-۱۳۷۱) .۳ ‬ ج‭-.(۱۳۷۳-۱۳۷۲) .۴ ‬ ج‭(۱۳۷۴ -۱۳۷۳) ۵ ‬
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : تغذیه- مقاله‌ها- فهرستها
عنوان اصلي به زبان ديگر : ‭Nutrition abstracts and revies of Iran (1975-1991)‬.
رده بندی کنگره : ‭Z۶۶۶۳‬‭/ت۷‮الف‬۸‬م
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : امین‌پور، آزاده
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : امیدوار، نسرین، نویسنده همکار
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی6 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۸۰۹۸۲۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۹۸۳۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۹۸۴۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۲۳۴۵۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۲۳۴۷۷موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۲۳۴۸۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۲۳۴۹۶موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۲۳۵۰۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۳۳۱۳۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۳۳۱۴۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۳۳۱۵۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۳۳۱۶۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۳۳۱۷۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۳۳۱۸۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۳۳۱۹۴موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۳۰۱۰۱موجود‭‬
مرکز توسعه۳۰۱۱۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۳۱۵۵موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۳۱۶۴موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۳۱۷۳موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۳۱۸۲موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۳۱۹۱موجود‭‬
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۳۲۰۱موجود‭‬
نظرسنجی