رکورد قبلیرکورد بعدی

" بیوشیمی با کاربرد بالینی "


شماره مدرک : ‭۳۸۰۷‬
عنوان و نام پديدآور : بیوشیمی با کاربرد بالینی/ توماس م. دولین؛ مترجمبن مژگان اسدی ... [و دیگران]؛ زیرنظر محمود دوستی
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: مصور، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۷۲‬-.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Textbook of biochemitry with clinical corelations‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : بیوشیمی
رده بندی کنگره : ‭QU۴‬‭د۷۹۳ب‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : دول‍ی‍ن‌،‏‫ ت‍ام‍س‌ ام.‬
: ‭Dewline, Thomas
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اسدی، مژگان، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۶۸۴۱۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۸۴۰۱موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۲۵۹موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۵۴۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۵۴۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۵۴۲۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۵۴۵۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۵۴۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۵۴۸موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۵۴۹موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۶۱۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۶۱۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۶۱۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۶۱۷۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۸۱۵موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه میرباقری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه میرباقری۱۴۵۰۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۸۸۰۴۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۸۰۵۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۹۷۶۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۰۸۶۷موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۰۸۶۸۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۰۸۶۹۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۰۸۷۰۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۰۸۷۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۰۸۷۴۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۰۸۷۶۱موجود‭‬
نظرسنجی